Na Den otevřených dveří Ostravské se přišlo seznámit s vyučujícím i zázemím 1111 zájemců o studium.

Prohlédněte si fotografie přímo z místa.

Fakulta sociálních studií pro studenty připravila v Aule na Českobratrské prezentaci ve stylu veletrhu. Na místě jste si mohli vyzkoušet kvíz nebo se pomazlit s chlupatým terapeutickým robotem PARO. Pedagogická fakulta otevřela jak sportovní zázemí na Varenské, tak rekonstruovanou budovu na Fráni Šrámka. Na Fakultě umění paralelně zorganizovali klauzury ateliéru sochařství, otevřeno měla i hudební část fakulty. Na Filozofické fakultě opustili vyučující své kabinety. S češtináři a bohemisty jste mohli besedovat o studiu a literatuře v jejich společném koridoru. Na Lékařské fakultě předvedli tréninkové vybavení například pro porodní asistenci. Na Přírodovědecké fakultě si návštěvníci vyzkoušeli pozoruhodné studijní pomůcky, se kterými studenti zkoumají třeba vodní erozi.

Co nás ještě čeká do 15. března, kdy je termín pro podávání přihlášek ke studiu na Ostravské? Kromě individuálních a menších akcí, exkurzí a našich návštěv na středních školách, to budou také online „otázky a odpovědi“ s našimi studenty na Instagramu od 1. do 3. března. Přidejte se!