Přes všechna omezení, která vycházejí ze současné epidemiologické situace, se v závěru ledna 2021 konal již šestý ročník Festivalu instruktivní klavírní literatury Gradus ad Parnassum. Byl zaměřen na dílo doc. Eduarda Douši, Ph.D., který letos oslaví významné životní jubileum a jehož skladby jsou s oblibou hrány právě dětmi na základních uměleckých školách. Festival zdaleka nemohl proběhnout v obvyklém měřítku a s posluchači v sále, nicméně právě pro zúčastněné žáky ZUŠ z Moravskoslezského kraje a jejich učitele byl mimořádným zážitkem v jinak distančně vedené výuce.

Interpretační seminář, k jehož vedení se k nám opět vrátil kolega z AMU v Praze doc. Ivo Kahánek, Ph.D., byl v celém rozsahu nahráván a po zpracování budou videa součástí studijního materiálu na webu univerzity (moodle.osu.cz). Význam tohoto materiálu v současných souvislostech a omezeném prezenčním vyučování stále stoupá. Je využíván ve výuce mladých klavíristů na katedře klávesových nástrojů, ale slouží také jako zpestření online výuky pedagogům a žákům na ZUŠ a konzervatořích. Vzhledem k tomu, že jsou zde zaznamenávány semináře a přednášky od samého počátku festivalu, slouží také jako určitý časosběrný dokument, a samozřejmě je studnicí informací.

Tyto materiály jsou primárně členěny podle zaměření jednotlivých ročníků (Luboš Sluka, Klement Slavický, Petr Eben, Ilja Hurník, Bohuslav Martinů, Vítězslava Kaprálová, čeští klasikové), ale dále pak umožňují výběr podle jednotlivých skladeb, účinkujících a z metodicky podstatného hlediska – podle interpretačních fenoménů řešených při výuce (charakter skladeb, rytmická stránka, práce na dynamice, práce s hracím aparátem apod.). O zpřístupnění materiálů na webu Ostravské univerzity projevila zájem celá řada pedagogů, a tím potvrdila význam univerzity jako opěrné instituce ve vzdělávání pro celý kraj.

Hudba Eduarda Douši je velmi živá a nápaditá, rezonují v ní jazzové inspirace i filmová hudba a i díky přiléhavým názvům je pro malé klavíristy zajímavá. Během semináře jsme vyslechli devatenáct skladeb tohoto autora, od těch opravdu instruktivních pro nejmenší klavíristy až po koncertní díla, která přednesly studentky katedry klávesových nástrojů Fakulty umění OU, Marie Jírová, BcA. Šárka Baštová (ze třídy Mgr. Lukáše Michela, ArtD.) a BcA. Šárka Chaloupková (ze třídy doc. Elišky Novotné). Naši studenti se prezentovali také jako pedagogové a přivedli své svěřence ze základních uměleckých škol, opakovaně se k nám také vracejí naši absolventi se svými žáky. Z přihlášených čtrnácti dětí přijelo třináct, což znamenalo intenzivní práci po celý festivalový den. O propagační materiály a dárky pro klavíristy se opět postarala BcA. Lenka Krchňavá, nahrávání zaštítila svou přítomností Mgr. Denisa Jánská z katedry intermédií.

Je nám líto, že nebylo možné zrealizovat koncert z díla pana Douši a že zatím musíme počkat i na jeho přednášku a přednášku Mgr. Evy Doušové. Doufejme, že díky blízké a kontinuální spolupráci, kterou katedra klávesových nástrojů s Doušovými má, bude v budoucnu příležitost si vše vynahradit. Zatím nezbývá než věřit, že Festival i ve své okleštěné podobě poskytl příležitost k realizaci našim studentům, pedagogům i kolegům ze ZUŠ a jejich žákům a byl tím kýženým motivačním momentem, který nám snad pomůže překlenout nelehké období pandemie.

Foto: Michaela Weimann