Tento inovativní projekt umožnil studijní pobyt dvaceti studentům a studentkám ze zahraničních partnerských univerzit, konkrétně z Katovic (Polsko), Paderbornu (Německo) a Tartu (Estonsko).

Jak motivovat studenty humanitních a společenských věd ke studiu v zahraničí? To je častá otázka. Erasmus+ program BIP (Blended Intensive Programme) však přináší odpověď. Nezávisle na tom, zda se studenti specializují na jazyky, společenské nebo humanitní vědy, mají možnost na krátkou dobu společně vycestovat a navštívit partnerskou univerzitu v zahraničí, kde se zapojí do intenzivního programu. A právě takovou příležitost poskytla v loňském roce katedra sociologie svým studentům, kteří společně vycestovali na týdenní pobyt do Paderbornu v Německu, kde je čekal bohatý program včetně seminářů a přednášek.

Na konci dubna letošního roku pak katedra sociologie v rámci tohoto programu hostila dvacet studentů a studentek ze tří partnerských univerzit ze zahraničí. Organizační tým pod vedením dr. Nicole Horákové z katedry sociologie, připravil pro zahraniční studenty a jejich vyučující bohatý program zahrnující vedle akademických aktivit také kulturní zážitky, exkurze a společenská setkání.

Mezinárodní vědecká spolupráce pro studenty

BIP nesl název Průmyslová města v postindustriální společnosti? Sociologické poznatky z komparativní perspektivy. Studenti měli možnost v mezinárodních týmech diskutovat a prezentovat různé aspekty související s daným tématem. Studenti si připravili přednášky reflektující například demografické aspekty industriálních společností, změny v životním stylu nebo v pracovním světě, které následně prezentovali na Studentské vědecké konferenci katedry sociologie konané v klubu Atlantik.

Program BIP umožnil zapojeným studentům navštívit řadu přednášek a seminářů připravených pedagogy katedry sociologie v anglickém jazyce. Zúčastnili se exkurze do industriálního areálu Dolní oblasti Vítkovic a Dolu Michal, aby se seznámili s industriálním dědictvím našeho regionu. A poslední den nechyběla ani exkurze do pivovaru Radegast s ochutnávkou piva.

Smyslem programu BIP je posílení mezinárodních kontaktů mezi studenty i vyučujícími, cílem je naučit studenty pohybovat se v mezinárodním prostředí a rozvíjet spolupráci mezi jednotlivými katedrami. Výměna zkušeností jak ze studentského, tak vědeckého hlediska byla pro všechny účastníky nesmírně obohacující. Všichni zúčastnění se shodli, že uplynulý BIP byl živým důkazem skutečnosti, že sociologie není jen o teorii, ale o skutečném světě, který je třeba objevovat a sdílet s ostatními.

Projekt měl také další pozitivní dopad: Přesvědčil všechny zapojené studující, pedagogy a pedagožky, že v tomto formátu program motivuje ke studiu v zahraničí, a to i ty studující, jež nestudují jazyky. Na základě těchto zkušeností je v roce 2024 plánován další Blended Intensive Programme v estonském Tartu. Studenti katedry sociologie budou mít příležitost podívat se, jak se sociologie vyučuje na univerzitě v Tartu a prohloubit své znalosti a interkulturní kompetence.