S koncem každého semestru se všem studentům nabízí zajímavá a důležitá možnost ohodnotit vyučující a kurzy, které právě absolvovali. Tato činnost, skrytá pod slovem evaluace, dává studentům jedinečnou příležitost vyučující upozornit na případné nedostatky ve výuce, navrhnout úpravy předmětů anebo vyučující pochválit a potvrdit jim, že svou práci dělají dobře. Evaluace je ve Studijním portále OU otevřená od 29. ledna do 11. února.

Zapojte se, sdělte svůj názor a pomozte nejen vyučujícím a svým spolužákům! Možnost odeslat svou evaluaci máte do neděle 11. února 2024. Veškeré informace najdete ve Studijním portále Ostravské univerzity.

Evaluace poslouží také samotným studentům a jejich osobnímu rozvoji. Pomáhá totiž každému reflektovat, co všechno se během semestru naučil. Díky hodnocení si studenti zrekapitulují celý semestr, zamyslí se nad prošlým učivem, stejně jako nad učebními metodami, se kterými se setkali. Konstruktivní kritika je tak přínosná oběma stranám.

Připomínkami se univerzita zabývá

Studenti často nechtějí výuku hodnotit, protože si myslí, že jejich názor nemá žádnou váhu, že nedokáží nic změnit. Opak je však pravdou. Připomínkami se zabývají a pečlivě je pročítají jak vyučující, tak vedoucí kateder, studijní proděkani i vedení univerzity. Vyučující se inspirují nápady studentů, vedení univerzity pomáhají názory studentů rozpoznat kvalitní vyučující a upozorní je na problematickou výuku. Proto je důležité, aby se do evaluace zapojilo co nejvíce studentů.

Občas také zaznívá názor, že evaluace již na samotného hodnotícího studenta nemá vliv, jelikož daný předmět má již za sebou, a stává se tak pro něj minulostí. Ano, je to částečně pravda, nicméně kromě pomoci spolužákům, které absolvování předmětu teprve čeká (což je sám o sobě docela dobrý důvod evaluovat), může svým hodnocením student ovlivnit výkon nejen vyučujícího, se kterým se během studia ještě setká, ale také přístup vedení katedry. To relevantní připomínky může aplikovat také na jiné předměty.

Někoho by snad mohlo napadnout, zda za kritiku nemůže přijít negativní reakce vyučujícího. Evaluace je však absolutně anonymní, nikdo si nespojí zpětnou vazbu s účastníkem předmětu. Mimo to, každý vyučující je za konstruktivní kritiku vděčný.

A jak může vypadat příklad přínosné zpětné vazby a reakce na ni? 

Připomínka: Absolutně jsem si nestíhala psát slovíčka. Pan doktor je začal psát, často před nimi stál, takže jsem nic neviděla, a ještě dříve, než si je kdokoliv stihl zapsat (problém jsme měli všichni), je pan doktor začal vyslovovat. Bylo by to v pohodě, kdyby šel postupně, ale vzhledem k tomu, že přeskakoval, a my ještě neměli vše opsané, tak to bylo dost frustrující.
Reakce: „Moc děkuji za připomínku, kterou slyším poprvé, ale příště si dám pozor a zpomalím při psaní.“

(Příklad je reálný, pouze redakčně upraven.)