Ostrava opět podpoří výjimečné vysokoškolské studenty v rámci programu Talent roku. Budoucí vědci, význační lékaři, umělci či další specialisté mohou být oceněni titulem Talent roku a získat také až sto tisíc korun. Město ocení vysokoškolské studenty, jež mají trvalý pobyt na území Ostravy a studují na různých českých či zahraničních školách. Ocenění zpravidla pracují ve výzkumných týmech, publikují odborné články a jejich studijní výsledky jsou excelentní.

Pro nadcházející akademický rok byl alokován 1 milion korun. Přihlášky mohou studenti podávat do 31. října 2022, pravidla k podání návrhu naleznou zájemci na webu města. Mezi povinné přílohy například náleží životopis a motivační dopis studenta, doklad o studiu na vysoké škole či zahraniční univerzitě, doložení studijního průměru i vědecké úspěchy a publikační činnost. Hodnocena je také společensky prospěšná činnost neziskového charakteru a další související fakta. O udělení titulu a ceny rozhodnou zastupitelé města.

Ostravští studenti díky těmto programům získali téměř 18,5 milionů korun. Mezi našimi stipendisty najdete zvučná jména umělců i vědců.

„Podporu nadaných studentů považuji za klíčovou, město tak často získává výjimečné odborníky, kteří přispějí k jeho rozvoji v mnoha směrech. Ostrava své studenty podporuje dlouhodobě. Co se týče aktuálního programu Talent roku, jedná se o jeho druhý ročník, předchozí tradiční udělování stipendií přerušila ekonomická zátěž související s pandemií v akademickém roce 2020/2021. Původními stipendii město podporovalo studenty od roku 1996 a do současnosti ostravští studenti díky těmto programům získali téměř 18,5 milionů korun. Mezi našimi stipendisty najdete zvučná jména umělců i vědců,“ vysvětlila náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Mezi stipendisty města Ostravy byl například vedoucí Centra klinických neurověd na Lékařské fakultě Ostravské univerzity docent Ondřej Volný, který v letošním roce úspěšně habilitoval, titul docenta neurologie získal v pouhých 35 letech a stal se tak nejmladším nositelem tohoto akademického titulu v oboru neurologie v zemi. Absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, působil jako výzkumný pracovník, zkušenosti získával v zahraničí (Kanadě, USA, Švýcarsku). V současné době působí také ve Fakultní nemocnici Ostrava na neurologické klinice jako zástupce přednosty kliniky pro vědu a výzkum.

V minulém akademickém roce ocenila Ostrava deset výjimečných studentů, každý získal k rozvoji svého vzdělávání sto tisíc korun. Nadaní studenti se letos setkali 9. června při přebírání ocenění, prezentacích jejich zkušeností a vernisáži projektu Talent roku. Více informací o přebírání ale i o samotných studentech Ostravské univerzity naleznete zde.