Hledáme dobrovolníky  pro naši školu. Celkem pro 10 dětí, z toho 5 sourozenců. Pomoc dobrovolníků po návratu dětí do školy. Asistence přímo během vyučování v předmětech ČJ a M. Doučování dětí na prvním stupni, hlavně 1. a 2. třídy. V odpoledních hodinách v družině. Doučování přímo v rodině pro děti ohrožené neprospěchem, které nemají možnost účastnit se on-line výuky. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Péče o žáky z méně podnětného rodinného prostředí a nízkou mírou podpory. Péče v příštích týdnech (dle trvání zákazu osobní přítomnosti dětí ve škole).

Kontakt:

Mgr. Kateřina Nikelová

nikelova@zs-ostrcil.cz

+420 596 113 411