Svou velikostí a množstvím respondentů zcela unikátní evaluace. Výzkumníci z Fakulty sociálních studií OU na ní pracovali přes rok. Věnovali se dopadům bydlení s doprovodným sociálním programem na ohrožené skupiny obyvatel. V této oblasti je se svými 850 poskytovanými byty neziskový spolek Portavita působící v Ostravě, Havířově, Karviné a Orlové vůbec největší v Česku. Sběr jedinečných dat podpořil uhrazením padesáti procent veškerých nákladů i Moravskoslezský kraj. 

Do výzkumu bylo zapojeno 132 respondentů. Je tedy jedinečný jak díky velkému rozsahu, tak tím, že dotazovaní sdílí jednoho poskytovatele bydlení.

Studie přinesla následující zajímavé výsledky:

  • U 31 % domácností se zvýšily příjmy
  • U více než třetiny zapojených osob se snižují dluhy
  • Došlo ke statisticky významnému zvýšení jistoty bydlení u 49 % respondentů (ve smyslu porozumění pravidlům poskytovatele bydlení – tzn. znají pravidla a vědí, že když se jich budou držet, bydlení neztratí)
  • Zlepšuje se psychický stav lidí (těch, kteří se cítí lépe, je až trojnásobně víc oproti těm, kteří se cítí špatně)
  • 50 % respondentů si v okolí svého bydliště přeje mít zázemí pro trávení volného času s rodinou, přáteli a zejména s dětmi
  • 42 % domácností vnímalo jako rozvojovou oblast bydlení
  • 40 % domácností vyjádřilo nespokojenost se sousedy

„Výzkum ukazuje, že poskytnutí bydlení a podpory ovlivňuje významně životní situaci domácností. Důležitými faktory jsou kvalita bydlení a kvalita podpory, kterou poskytovatel bydlení nabízí. Za významný kontext výzkumu považuji i to, že téměř třetina osob, které získaly bydlení s podporou, žila předtím v azylových domech nebo ubytovnách. Jednoznačně lze říci, že poté, co dostali šanci bydlet v bytě, došlo k pozitivní změně životní dráhy těchto rodin i jejich dětí,“ shrnuje za svůj tým autorka evaluace docentka Kateřina Glumbíková z Fakulty sociálních studií.

Za významný kontext výzkumu považuji i to, že téměř třetina osob, které získaly bydlení s podporou, žila předtím v azylových domech nebo ubytovnách.

Dodává, že tyto aktivity pomáhají saturovat potřeby domácností v bytové nouzi a částečně sanují neexistenci zákona o sociálním/dostupném bydlení a pasivní či nedostatečně aktivní roli některých obcí. A že hlavním odborným doporučením je posílení kapacit kvalifikované sociální práce nabízené osobám bydlícím v bytech společnosti.

Klienti jsou provázeni terénními pracovníky z Portavity dva roky.

„S každou rodinou si nastavujeme postupné cíle, pomáháme jí kompletně přenastavit život. Byt vždy vybíráme tak, aby odpovídal velikostně možnostem rodiny. Domácnost, která získá bydlení v rámci spolupráce s Portavitou, by jej měla finančně zvládnout, což je jedním z předpokladů dlouhodobé udržitelnosti bydlení,“ říká ředitel Portavity David Starzyczný.

Jednoznačně lze říci, že poté, co dostali šanci bydlet v bytě, došlo k pozitivní změně životní dráhy těchto rodin i jejich dětí.

Podporu celému projektu vyjádřil i Moravskoslezský kraj, který uhradil polovinu nákladů na výzkum. „Programy neziskových organizací, které poskytují bydlení s doprovodnou sociální službou, jsou velmi důležité. Často totiž suplují roli státu, kraje i obcí v mnohdy obtížné práci s uvedenou cílovou skupinou. Výsledky výzkumu jejich nezastupitelnou roli potvrzují,“ říká náměstek hejtmana pro sociální oblast Jiří Navrátil.

Význam těchto aktivit v ČR oceňuje i náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Zuzana Freitas Lopesová: „Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj velmi intenzivně pracuje na přípravě zmiňovaného chybějícího zákona o bydlení. Zákon předpokládá využití právě takového typu opatření, jaká uplatňuje i dnes představovaný projekt. Pozitivní hodnocení jeho výstupů tak pro nás představuje potvrzení, že jdeme správným směrem. Osobně mne v rámci evaluace zaujal reálný pozitivní dopad na psychický stav dětí a jejich zvýšenou docházku do škol, včetně zlepšení jejich školních výsledků. To je obzvlášť v době, kdy školství i každodenní život byly ovlivněny covidovými opatřeními, velmi cenné. Velmi doufám, že brzy už budou podobné služby a podpora dostupné napříč republikou, a nejen v obcích pilotních projektů MPSV, Ostravské univerzity a Portavity, byť jsou skutečně potřebné a úspěšné!“

Fotogalerie z konference, kde jsme evaluaci představili:

Foto: Adolf Horsinka