Pedagogická fakulta Vám nabízí možnost vyzkoušet si něco z Vaší budoucí profesní praxe, práce s dětmi nebo zapojení do akcí škol formou recipročních aktivit, které jsou placené stejně, nebo i lépe než leckteré brigády.

Na školách a dalších institucích, s nimiž Ostravská univerzita spolupracuje, se můžete zapojit do výukových aktivit v pozici asistenta pedagoga nebo osobního asistenta ve výuce, vést kroužky či doučovat žáky. Také můžete vypomáhat při školních akcích, účastnit se ozdravných pobytů a lyžařských výcviků jako zdravotníci nebo instruktoři a vykonávat řadu dalších aktivit. Pokud vás láká funkce zdravotníka, ale nemáte potřebné kompetence, existuje možnost projít kurzem na Lékařské fakultě, který vám bude při zapojení do recipročních aktivit zpětně proplacen.

Za všechny tyto činnosti Vám bude vždy jednou za měsíc vyplacena finanční odměna ve formě mimořádného stipendia, jejíž hodinová sazba se u asistentské činnosti ve výuce, vedení kroužků a doučování pohybuje od 100 do 150 Kč, u práce asistenta pedagoga např. ve škole v přírodě je možné si takto za jeden den vydělat 400 Kč a ve funkci zdravotníka nebo instruktora lyžování či snowboardingu 600 Kč.
Neváhejte a vyměňte své dosavadní brigády za reciproční aktivity, kterými můžete získat cenné zkušenosti a dovednosti důležité pro Vaši budoucí profesi. Učitelem se člověk nestane ze dne na den. Čím dříve si vyzkoušíte, co učitelská profese obnáší, tím lépe se ve školství uplatníte.

Do recipročních aktivit se může zapojit kterýkoli student Pedagogické fakulty OU. Bližší informace vám podá Referát praxí, konkrétně se můžete se svými dotazy obracet na paní Bc. Michaelu Kozelskou, michaela.kozelska@osu.cz, tel. 553 46 2513.