Bavíte se rádi? Máte rádi legraci? Udělali jste si někdy z někoho srandu? Nebo někdo z vás? Třeba vaše nejlepší kamarádka? Stanete se součástí příběhu, ve kterém se objeví skupinka kamarádů, kteří si skrz sociální sítě dělají legraci z jedné z nich. Hlavní hrdinka Fany zjistí, že není kamarádství jako kamarádství. Ocitne se v situaci, kdy se jí kamarádi posmívají za zády, což vyvrcholí na narozeninové oslavě Danyho. Díky divadlu fórum dostanete skvělou příležitost proniknout do příběhu hlavní hrdinky a budete mít možnost vstoupit do postav a podílet se na řešení situace.

Divadelní skupina se věnuje formě interaktivního divadla, která je známá jako divadlo utlačovaných. Nejrozšířenější technikou divadla utlačovaných, je divadlo fórum. Princip tohoto přístupu je založen na tom, že herci představí divákům inscenaci, která je složena ze situací s problémovým tématem útlaku. Hlavní hrdina, což je zpravidla ten, kdo je utlačovaný, se snaží neúspěšně bojovat proti svému utlačovateli. Divák se mění v aktivního spolutvůrce příběhu, nabízí řešení problému, navrhuje změny jednání postav s cílem zvrátit negativní vývoj děje. Mezi diváky dochází k diskusi o chování postav – herců, k prozkoumávání daného problému, jeho příčin, následků a řešení. Divadlo fórum dává divákům šanci zkusit si různé možnosti jednání tím, že mohou „vyměnit“ některou z postav a vstoupit přímo do děje. Divadlo utlačovaných tak slouží jako laboratoř ke zkoumání možných alternativ řešení konfliktu, která je ale současně i zábavou.

Divák se mění v aktivního spolutvůrce příběhu, nabízí řešení problému, navrhuje změny jednání postav s cílem zvrátit negativní vývoj děje.

Skupina OSUd má za sebou prozatím pouze jeden program založený na divadle fórum, ale měla už příležitost jej představit několikrát publiku, a to i přestože činnost často přerušily nejrůznější omezení a zákazy coronavirové doby. Mezi diváky byli žáci střední školy Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě, Základní školy Bohumín-Pudlov a neposlední řadě účastníci dětského letního tábora Salesiánského střediska volného času Don Bosco Ostrava. Velkým oříškem a výzvou bylo pro skupinu online provedení programu pro žáky Pedagogického lycea v Havířově v době nepřímé výuky na jaře letošního roku. Nakonec se i toto po velkých přípravách a úpravách inscenace podařilo a stream představení i diskuse se vydařily. Dokonce bylo možné, díky technice, aby žáci ze svých domovů „vstupovali“ do rolí a jednali společně s herci, kteří byli ve studiu. Přestože byli všichni divadelníci rádi za tuto nevšední zkušenost, byli šťastni, když se opět mohli s žáky-diváky setkávat „živě“.

Přestože byli všichni divadelníci rádi za tuto nevšední zkušenost, byli šťastni, když se opět mohli s žáky-diváky setkávat „živě“.

S novým akademickým rokem začne divadelní skupina OSUd nejen připravovat nový program založený na divadle fórum, ale také dále hrát příběh o Fany, jejích kamarádech a o tom, jak být bezpečně v kyberprostoru. Se členy souboru se můžete seznámit blíže na Instagramu souboru – Divadlo OSUd, stejně jako na stránkách Katedry sociální pedagogiky PdF OU, kde se dozvíte také o novinkách v jejich činnosti.