Ministr kultury Martin Baxa ocenil medailí Artis Bohemiae Amicis její dlouholetou vědeckou práci. Prof. Urbanová je autorkou více než dvaceti odborných monografií, tematicky se soustředí na moderní českou literaturu a literaturu pro děti a mládež. Její práce jsou známy především v Polsku, na Slovensku a ve Španělsku, kde pravidelně přednáší (Barcelona, Madrid, Prešov, Katowice, Wroclav).

V zahraničí rovněž publikuje, například její monografie Konfigurace – Figury a figurace (2021) vyšla v Prešově, monografie Souřadnice času a míst (2016) vyšla v překladu prof. Balowského v Poznani. Ale i další monografie budí pozornost za hranicemi České republiky. Velký zahraniční ohlas zaznamenala například monografie S holokaustem za zády (2018).

Její první knižní titul Literatura pro děti a mládež na Ostravsku po roce 1945 (1984) se zabývá recepcí regionální tvorby na Ostravsku. Na něj navázala publikací Region bez hranic. Sociologická sonda do vnímání literatury na Ostravsku (2001). Téma sociologie literatury rozvíjí i ve svých dalších textech. Je autorkou řady popularizačních a bibliografických příruček o české literatuře a editorkou kolektivní monografie Valašsko – historie a kultura (2014). Dlouhodobě a cíleně se zaměřuje na reflexi české literatury pro děti a mládež zvláště v polistopadovém období. Své úvahy, poznatky a teoretické závěry promítla v knihách Meandry a metamorfózy dětské literatury (2003); Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. Století (2004).

S prof. Ivou Málkovou spolupracovala při vydání Literárního slovníku severní Moravy a Slezska 1945-2000 (2001). Prof. Svatava Urbanová se rovněž jako členka řešitelského týmu v projektu NAKI II Literární obraz regionu 1918 – 2018 (severovýchodní Morava a české Slezsko), osobnosti, události, místa, texty  podílela na realizaci výstupů projektu – Literárním slovníku, literární mapě a výstavě Literární paměť regionu.

Prof. Urbanová je držitelkou také prestižního ocenění Plaketa Ĺudmily Podjavorinské, kterou uděluje Medzinárodný dom umenia pre deti a Slovenská IBBY (International Board on Books for Young People) za zásluhy v šíření dětské slovenské literatury v zahraničí.

Paní profesorce srdečně gratulujeme.