Přihlašovací údaje do Portálu obdržíte hned při zápisu ke studiu. Neslouží však pouze pro vstup do tohoto systému. Se svým studentským číslem a heslem se dostanete mimo jiné také do katalogu Univerzitní knihovny, kde můžete provést jednoduchou online registraci a spravovat své čtenářské konto.

Při práci a studiu z domova se k elektronickým verzím dokumentů dostanete prostřednictvím vzdáleného přístupu; i tady se hodí vzpomenout si na studentské číslo a heslo do Portálu. Nástroj EDS (EBSCO Discovery Service) umožňuje prohledávání všech databází, které má Ostravská univerzita předplacené, pomocí jednoho vyhledávacího rozhraní. Nenajdete zde pouze e-knihy, ale také články z odborných časopisů a další druhy dokumentů. Některé e-knihy jsou dostupné v databázi Bookport, která však vyžaduje přihlášení i z univerzitního prostředí.

Pokud však použijete jakýkoliv jiný nástroj, ke kterému máte jako studenti či zaměstnanci OU přístup a který bude vyžadovat přihlášení pomocí eduID nebo Shibboleth, budou se hodit opět údaje stejné jako do Portálu. To platí například pro používání nástroje Writefull, který se zvládne poprat s kontrolou i akademické angličtiny, pro nástroj CitacePro, který dokáže překvapivě usnadnit citování, pro vstup do e-learningového prostředí Moodle, nebo pro přístup do digitální knihovny Kramerius Národní knihovny ČR, kde najdete dokumenty spadající pod licenci „DNNT – díla nedostupná na trhu“.

Neméně užitečným nástrojem fungujícím na portálové údaje pro vás bude jistě i studentská univerzitní pošta. Kromě jiných vám bude psát i univerzitní knihovna, buď předupomínky, abyste vypůjčené knihy nezapomněli včas vrátit nebo si je prodloužit, anebo zprávy o novinkách a akcích, které pro vás chystáme.

Jedinou výjimkou, kde se přihlašovací údaje trochu liší, je připojení k wi-fi v síti Eduroam. Je potřeba zřídit si heslo speciální, které bude sloužit pouze pro přístup k internetu. Pomocí sítě Eduroam se k internetu připojíte ve všech budovách univerzity (a dokonce i na jiných univerzitách zapojených do projektu Eduroam), v některých knihovnách a také na větších nádražích v České republice (v Ostravě např. ve Svinově nebo na hlavním nádraží).

Heslo do Portálu, které si budete zřizovat, musí mít minimálně 6 znaků a nesmí obsahovat jiné znaky než velkou a malou abecedu bez diakritiky a číslice. Pokud jej náhodou zapomenete, nebo si konto do Portálu zablokujete, informace o obnovení hesla najdete v tomto odkazu.

A teď už vzhůru do práce, ať vám neuniknou důležité nástroje, ke kterým máte jako studenti přístup.