Didaktické intervence neslouží jen k reflexi a kultivaci humanitních předmětů

Autor: , 23. 11. 2019

Šestý ročník představil sérii modelových hodin na téma "Svoboda - jak se jí učit a jak o ní učit" studentům, SŠ a VŠ učitelům společně usilujícím o zvýšení kvality, přitažlivosti a účinnosti středoškolské výuky.


Hlavním cílem našich didaktických intervencí je podpořit odhodlání studentů učitelství skutečně nastoupit do školské praxe a na školách vydržet. To předpokládá, že budou s touto praxí obeznámeni a že si budou jisti, že v ní díky svým osobním dispozicím i kvalitní univerzitní přípravě obstojí. K tomu by jistě několik setkání stačit nemohlo, budoucí učitelé proto docházejí na praxi do škol, kde nejprve pod vedením didaktiků pozorují vybrané zkušené učitele, pak realizují vlastní výstupy a nakonec – na školách, které si již sami zvolí, stejně jako vedoucího učitele – i šestitýdenní souvislou praxi.

Intervence v tomto systému umožňují společnou diskusi nad zvolenými metodami, poskytují studentům prostor pro skupinovou práci, veřejnou prezentaci výsledků, podporují schopnost reflexe a sebereflexe, ostatním přítomným pak poznání aktuálního stavu obou spolupracujících a na sobě těsně závisejících vzdělávacích úrovní. V neposlední řadě zde, v příjemném prostředí Centra Pant, vzniká neformální komunita aktivních učitelek a učitelů, kteří si vyměňují zkušenosti a nápady, společně probírají aktuální trendy, znají potřeby a překážky toho druhého, a díky tomu se profesně i morálně podporují. Mnozí z nich se ochotně zapojují do dalších aktivit, někteří studenti se díky navázaným kontaktům nakonec uplatní přímo na ostravských školách.

V rámci příštího ročníku bychom se rádi zabývali naléhavými tématy: jak pracovat v předmětové komisi, jak vytvářet ŠVP, jak pracovat s chybou a jak klasifikovat, jak spolupracovat s rodiči a jak se z toho všeho nezbláznit. 🙂

Všem účastníkům bych chtěl za oborové didaktiky působící na filozofické fakultě poděkovat a vyjádřit naději na budoucí spolupráci.

Martin Tomášek

Statistika: celkem se intervencí zúčastnilo 151 studentů (tj. necelých 40 na každém setkání); 47 středoškolských učitelů (tj. necelých 12 na každém setkání) a 27 oborových didaktiků (tj. necelých 7 na každém setkání); na každém setkání tak bylo v průměru necelých šedesát účastníků.

NA POSLEDNÍM SETKÁNÍ JSME ZAŽILI

300 (+ 3700) proti dvěma milionům?“:  Jindřich Martínek, Lukáš Skála, Zuzana Obalová, Anna Glogarová

Stáhnout (PPTX, 1.86MB)

Stáhnout (DOCX, 383KB)

Vnímání svobody v současné religionizitě“: Tereza Danielová, Lucie Wygrysová, Rostislav Pavelec, Michaela Jánová

Stáhnout (PDF, 1.42MB)