festival trikfilm

Jak byste popsala hlavní myšlenku festivalu TrikFilm?

Cílem festivalu TrikFilm je na severu Moravy založit tradici setkávání příznivců animace a nových forem trikových formátů různých médií. Máme zájem organizovat mezinárodní soutěže dětské a studentské tvorby výjimečné tím, že budou odrážet současnou nekomerční audiovizuální kulturu. Zároveň chceme umožnit dětem a studentům této specifické tvorby vzájemně obohacující setkání, a to jak na regionální, tak na mezinárodní bázi. Už jen vzhledem k poloze Ostravy se nabízí využití přirozeného propojení domácí umělecké scény s polskou a slovenskou.

 

Kde jste se pro festival inspirovali? Co bylo vaší motivací?

Dalo by se říct, že jsme se pro tento formát festivalu neinspirovali my, ale že se spíše organizátoři podobných festivalů, konajících se příkladně v Plzni nebo v Praze, inspirovali tady u nás v Ostravě. Před několika lety zde proběhlo několik ročníků festivalu dětské animované tvorby Ostravský koníček. Festival založil tvůrce loutkových filmů bývalého Krátkého filmu studia Prometheus, pan Dalimil Koutek. Myšlenka navázat na tento festival a rozšířit jej o přehlídku tvorby studentů středních a vysokých škol mě napadla již před léty, ale příležitost přišla až nyní.

 

Jakou roli při organizaci festivalu hrála univerzita?

Festival pořádala Fakulta umění Ostravské univerzity. Chtěli jsme do organizace zapojit především studenty animace, multimédií a PC her, aby se mohli kreativně realizovat a přizpůsobit program festivalu svým vizím, jak co nejlépe veřejně prezentovat vlastní tvorbu. Bohužel kvůli pandemické situaci to veřejně nešlo a na všechny chystané plány jsme museli zapomenout. Letos festival proběhl bohužel pouze ve virtuálním prostředí a festivalové obecenstvo jsme získali i díky projekcím na TV Polar. Vyhlášení vítězů festivalu ve všech kategoriích proběhlo online na našich webových stránkách www.trikfilm.cz. A kdo by měl zájem zhlédnout soutěžní snímky, stále si je na stránkách TrikFilmu může najít.

 

Pro koho je festival zajímavý? Proč si jej lidé neměli nechat ujít?

TrikFilm vede kampaň za rozmanitost perspektiv vyprávění příběhů výtvarným stylem. Chci říct, že jde o umění a umění je sdělné. Snem většiny umělců je příležitost někoho oslovovat a být pochopen. Děti a studenty představuje umělecká tvorba jako chytré, odvážné, citlivé, vtipné a moudré lidi, kterými také jsou. Myslím, že by si všichni ti mladí umělci, kteří prezentují na festivalu svou tvorbu, přáli mít co nejvíce diváků. Snažíme se, aby festival v budoucnu zajistil program pro všechny, pro širokou veřejnost, mladé tvůrce i odbornou veřejnost. Takže přijďte, budete se smát, dojímat se a žasnout. Uvidíte bláznivé filmy, environmentální filmy, veselé grotesky, filmy z celého světa, dokumenty, experimenty, vizuální podívanou, virtuální zábavu, tedy nic všedního. Budeme pořádat odborné semináře, workshopy, tržiště s uměním i odborné diskuze v komunitě studentů a lidí z praxe, třeba až dlouho do noci či brzkého rána.

 

Jaké jsou vaše plány s festivalem do budoucna?

Chtěli bychom díky festivalu získat pro tvorbu dětí a studentů škol a ZUŠ celého regionu co nejvíce diváků. Zajistit kvalitní odborný program a pozvednout festival na mezinárodní úroveň. K tomu je ovšem nutná podpora, kterou se snažíme najít i mimo univerzitu. Ze všech oslovených státních institucí včetně Ministerstva kultury, Fondu kinematografie i Moravskoslezského kraje nás podpořilo pouze město Ostrava a paní Zuzana Ožanová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která nad festivalem letos převzala záštitu.

 

Jak se může člověk do dění nebo příprav festivalu zapojit?

Uvítáme každý nápad, každou pomocnou ruku. Již nyní jsme začali plánovat další ročník festivalu TrikFilm 2021, který by se měl uskutečnit v září. Proč nerozšířit komunitu studentů animace o další veřejné akce, instalace či projekce studentů z jiných fakult a kateder univerzity? Jsem si jistá, že se u mnohých třeba v rámci plnění studijních povinností projeví z čista jasna i trocha tvůrčího úsilí. Pokud by měl někdo zcela konkrétní nápad, jak obohatit program festivalu, nebo nám chtěl prostě pouze pomoci s organizací, žádám, aby neodkládal svou nutkavou potřebu mě kontaktovat.

 

Festival TrikFilm vzniká i díky Centru transferu poznatků a technologií, při kterém univerzita dlouhodobě pomáhá vědeckým pracovníkům a studentům nejen prezentovat jejich znalosti a dovednosti. V rámci TrikFilmu Centrum transferu poznatků a technologií pomáhalo například v navázání spolupráce s firmami, které se na festivalu také podílely.

 

Projekt Centrum transferu poznatků a technologií OU v Ostravě je spolufinancován Evropskou unií.