Po nedávném fantastickém úspěchu na Mezinárodní flétnové soutěži Pražského jara tentokrát spojily své síly a vytvořily flétnové duo pro mezinárodní soutěž „18th International Friedrich Kuhlau Flute Competition“ která se uskutečnila v německém Uelzenu.
Svoji nespornou uměleckou kvalitu studentky jednoznačně potvrdily a podmanily si tuto prestižní soutěž ziskem 1. ceny.
Renomé soutěže a opravdu vysoké nároky odborné poroty, složené ze špičkových světových flétnistů, potvrzuje i fakt, že její členové udělili již jen jediné další ocenění – 3. cenu flétnistkám z Jižní Koreje.

Sylvie a Anna, letošní absolventky magisterského studia na Fakultě umění Ostravské univerzity, budou pokračovat ve studiích v Ostravě i nadále, a to v rámci doktorského studijního programu na téže fakultě, což je bezesporu potěšující informace nejen pro Fakultu umění, ale především pro Ostravskou univerzitu, jejíž jméno pravidelně pozitivně zviditelňují u nás i v zahraničí.