Cítíme to všichni. Naše oblíbená místa jsou zavřená, dlouho jsme neviděli své přátele a nikdo neví jistě, kdy se vše vrátí do starých kolejí. Senioři nebo další sociálně znevýhodněné skupiny lidí mohou mít ještě větší obavy, zejména o své zdraví, a mohou se cítit ještě více osamoceni. Často si klademe otázku, zda je pro naše prarodiče důležitější sociální kontakt nebo ochrana před nebezpečným virem. Naštěstí už za dobu, co pandemie trvá, vznikla řada pomáhajících organizací a Ostravská univerzita se s velkým zápalem a zadostiučiněním řadí mezi ně. Aktuálně probíhá už třetí „běh“, ve kterém naši dobrovolníci volají opuštěným lidem a pečují na dálku o jejich psychické zdraví. Kromě toho, že volají lidem, kteří o tuto službu sami projevili zájem, oslovují také stacionáře nebo například domovy s pečovatelskou službou – vše v rámci Moravskoslezského, Zlínského, Olomouckého a Jihomoravského kraje.

 

Samota, obavy z budoucnosti nebo jen chuť si popovídat

V současné době volá aktivně nejen seniorům, ale také osamělým lidem v ústavech šest proškolených studentů, kteří nejčastěji studují psychologii na Filozofické fakultě. Tato zkušenost je pro ně nejen možností získat potřebnou praxi, ale také prvním větším setkáním se tváří v tvář svému budoucímu povolání. Leona Husáková, která má za sebou téměř dva roky studia psychologie, je jednou z dobrovolnic. Říká, že o něco častěji vyhledávají pomoc ženy než muži. Hovorů je podle ní celkově méně než na podzim, protože nyní jsou v domovech pro seniory povoleny návštěvy. Ti, kdo si vyžádají telefonický kontakt, se nejčastěji bojí o své zdraví nebo zdraví svých blízkých. „Lidé mají obavy, aby někdo neonemocněl, neztratil práci a podobně. I přesto, že většina z nich je již očkovaná, trápí je představa, že tu ještě dlouho budeme žít s mnoha omezujícími opatřeními. Trápí je představa budoucnosti, která se nedá ani trochu předpovědět.“

Studentky Leony jsme se zeptali také na to, jak pečují o své psychické zdraví samotní dobrovolníci, protože sami s praktickou a tak intenzivní pomocí dalším lidem teprve začínají. „Máme koordinátorku, za kterou můžeme kdykoliv jít. Kdyby se pak jednalo o nějaký závažný případ, spolupracujeme také s psycholožkou. Střídá se nás tady více, takže za týden nemáme tolik směn a můžeme se věnovat i jiným aktivitám, abychom si odpočinuli.“

 

Co tedy může udělat zájemce o péči našich dobrovolníků? 

Stačí aby vyplnil(a) formulář, ve kterém mimo jiné vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů, aby ji/jej mohli dobrovolníci kontaktovat, tedy nakládat s jejím/jeho telefonním číslem. Podepsaný formulář pak může nechat na vrátnici Welcome centra Ostravské univerzity, na ulici Mlýnská 5 nebo odeslat oscanovaný na e-mail koordinátorce Michaele Mackové (michaela.mackova@osu.cz).

 

Stáhnout (PDF, 599KB)