Kolik schodů jste dnes prošli, kolik prahů překročili? Většina z nás těmto drobným nerovnostem na trase mezi body A a B nevěnuje žádnou pozornost a můžeme bez zpomalení pokračovat kamkoliv, kam se chceme dostat. Veřejný prostor a veřejná doprava, je přizpůsoben modelovému tělu, velmi snadno se nám však může stát, že z této „mustry“ vypadneme i my – z důvodu zdravotního omezení, stárnutí či mateřství, které jsou sice přirozené, ale všimneme si, že změněné potřeby těl najednou nebývají brány v úvahu.

Výstavní projekt sochařky a multidisciplinární umělkyně Zorky Lednárové v sobě nese osobní a hluboce humanitní výpověď o vůli a touze po svobodě, která je univerzálně pociťovanou hodnotou. Vychází z osobní zkušenosti s hranicemi a bariérami vlastního těla, přičemž k tomuto zážitku na hraně vlastních možností přizývá i diváky. Její velkoplošné malby jsou performativním záznamem pohybu, pro ostatní tak obyčejného a nenáročného, který pro ni představuje extrémní vypětí.

Z individuálního překonávání překážek směřuje do roviny širší společenské diskuse o městském veřejném prostoru. Poukazuje na vyloučení lidí s omezenou možností pohybu využitím symboliky semaforu či mříží, zažívá a dokumentuje jej ale i na vlastní kůži (např. ve videozáznamu vlastního pohybu městem na elektrickém vozíku). Nechává do něj vstupovat i jiné, které zve ke kritickému zhodnocení vlastního bezprostředního okolí: například formou workshopů se studenty Ostravské univerzity, jehož výstupy se staly také součástí výstavy nebo i širokou veřejnost, kterou nečekaně klade do podobné situace guerilla akcemi, ukazujícími odlišný rozměr bariér. Tím vybízí ke zcitlivění vůči potřebám jiných, k jinému vidění veřejného prostoru, který může a měl by být spravedlivějším a dostupnějším pro všechny obyvatele a obyvatelky.

Srdečně vás zveme na slavnostní vernisáž výstavy NE-CESTA za účasti autorky Zorky Lednárové a kurátorky Jany Babušiakové 19. dubna 2023 v 18:00 do galerie GAFU v novém sídle Fakulty umění v City Campusu Ostravské univerzity. 

Výstava potrvá do 19. května 2023.

Facebooková událost