Výstava nazvaná „Czechoslovenia“ se konala od 10. listopadu 2022 do 8. ledna 2023 v městské Galerii města Ptuj. Kulturní výměny mezi Ptují a českými zeměmi sahají až do hlubokého středověku, o čemž ostatně svědčí přenádherná socha sv. Barbory od Mistra Šternberské madony, která se nachází v ormožském regionálním muzeu. Ptujská výstava byla slovinskou odpovědí na stejnojmennou výstavu, která se konala dříve v Galerii Gong v Ostravě.

Vystavující umělci: Josef Bolf, Jiří Černický, Pavel Forman, Krištof Kintera, Tomáš Koudela, Liza Libenko, Viktor Frešo, František Kowolowski, Marek Schovánek, Elena Steiner, Davis Strauss, Ivo Sumec

Kurátoři výstavy: Dušan Fišer, Jernej Forbici, Marek Schovánek

Produkce: Tereza Čapandová, Pavel Forman, Tomáš Koudela

Na slovinské výstavě vynikal zejména Josef Bolf se svými černo-sladkými plátny zobrazující démony jeho dětství. Bolf se nyní posouvá do polohy legendárního umělce své generace, který má stále co říci, a publikum znalé jeho práce netrpělivě očekává každé jeho nové dílo.

Tvorba Jiřího Černického je založena na experimentu a překračování hranic myslitelného v kontextu světa umění. Neexistuje společenské tabu, kterého by se ve své tvorbě nedotkl. Je zároveň dokonalým vizuálním básníkem, videoartistou a fotografem.

Pavel Forman zaujal svými malbami mýtických supů, kteří lačně vyčkávají na svoji dohasínající kořist. Forman své malby doplnil kresbou na zeď galerie, čímž provedl rozšíření své tvorby do monumentální roviny.

Kinterovy florální sochy ze starých elektronických součástek jsou jedinečným svědectvím o působení člověka v dnešním světě. Pokud se lidstvo jednoho dne zničí, svět bude takový, jaký ho Kintera ukazuje ve svém díle.

Videoart je klíčovým médiem pro Tomáše Koudelu, který pracuje s vlastní tváří a tvářemi svých blízkých. Ve svém fascinujícím díle rozkrývá minulost vlastní a prostor, ve kterém se on a jeho předkové pohybovali. Nebojí se ukazovat rány a bolesti z nich pramenící, které život uštědřuje lidskému pokolení.

Viktor Frešo je patrně asi nejvýznamnějším slovenským umělcem současnosti. Jeho ikonická socha malého namyšleného a sebestředného člověka dobyla téměř celý svět od Miami po zemi protinožců. Zároveň je Frešo vynikajícím malířem a grafikem.

Performance, instalace, malba a mnohé další výtvarné odvětví jsou kategorie, ve kterých František Kowolowski exceluje. Kowolowski ve své umělecké tvorbě výrazně pracuje s časovostí, procesuálností, jeho práce je nesmírně proměnlivá, ale o to více pozornost přitahující.

Mnohostranná a kreativností překypující tvorba Marka Schovánka je dokonalou ukázkou jak se „dělá“ umění v 21. století. Schovánek je mistr všech výtvarných forem, ať je to socha, malba, grafika či nová digitální média.

Tvorba Eleny Steiner osciluje kolem lidské tělesnosti. Její malířská poloha vychází z brilantní malby vídeňské školy, která je ztělesněním biedermeierovského étosu. Steiner však toto šosáctví narušuje zvrhlou deformací a provokativností.

Tvorba Ivo Sumce má ryze konceptuální charakter. Je to bytostný malíř, jehož obrazy jsou sofistikovanou intelektuální hrou. Pracuje s malířským gestem, tím získává jeho malířský rukopis zcela rozpoznatelný ráz svědčící o jeho neskutečném uměleckém talentu a píli.

Czechoslovenia byla významnou výstavou, která spojila a potvrdila silné a historické svazky mezi českými zeměmi a Slovinskem, ale i dalšími zeměmi v naší krásné sjednocené Evropě.

Fotograf: Rok Golob