Vyhlášení 31. ročníku soutěže Stavba roku 2023 proběhlo v sobotu 24. listopadu v pražském Rudolfinu. Speciální cenou Ministerstva pro místní rozvoj byl oceněn City Campus Ostravské univerzity, tedy letos na začátku roku slavnostně otevřené Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová budova Fakulty umění.

„City Campus slouží nejen akademikům a studentům, ale i veřejnosti již řadu měsíců. Za tuto dobu se jasně ukázalo, jak centrum Ostravy komplex podobného typu potřebovalo. Velice mě těší, že náš campus hostil již celou řadu kulturních, sportovních či společenských akcí,“ sdělil rektor Ostravské univerzity Petr Kopecký. Další akce je naplánována hned na tento čtvrtek, kdy se v City Campusu koná Advent plný Křídlení.

City Campus Ostravské slavnostně otevřen! Pásku stříhal i premiér Fiala

„Nejen stavby se zasloužily o získání tohoto ocenění. Samotná příprava, která začala v druhé polovině roku 2017, získání pozemků, vyřešení majetkových práv u zřícenin garáží, vymístění tramvajové smyčky a mnohé další kroky vedly ke stmelení týmu přesahujícímu hranice Ostravské univerzity. O tuto cenu se tak zasloužili i pracovníci Statutárního města Ostravy, Moravskoslezský kraj, Dopravní podnik Ostrava a spousta dalších dotčených orgánů,“ uvedl vedoucí Centra pro rozvoj a inovace Petr Svoboda, přebírající cenu osobně v Praze.

Stavba roku je celostátní a největší soutěž v oboru architektury a stavitelství, která každoročně mapuje úspěchy českých firem, jednotlivců i institucí na území České republiky i mimo ni.