V minulých dnech totiž proběhl konkurz do orchestrální akademie PKF – Prague Philharmonia. Výběrové přehrávky do tohoto prestižního pražského komorního orchestru se zúčastnilo 10 adeptů a mezi nimi také tři naše studentky – Barbora Haasová ze třídy odborné asistentky Anny Stavělové a Michaela Blažková se Sylvií Schelingerovou, které studují na FU OU u odborného asistenta Jana Ostrého. O to obdivuhodnější je fakt, že právě ony si mezi sebou rozdělily jakési pomyslné medailové pozice, přičemž vítězné Barboře Haasové bylo nabídnuto roční angažmá.

Navíc se konkurzu nezúčastnila další naše úspěšná studentka oboru flétna, Anna Talácková ze třídy odborného asistenta Jana Ostrého. Ta totiž v poslední době soustředila svoji veškerou energii k účasti na významné mezinárodní flétnové soutěži v německém Markneukirchenu. A že to byla účast úspěšná! Anička totiž postoupila z více jak sedmdesáti nominovaných mladých flétnistů do semifinálového 3. kola, v němž jí jako čtvrté nejlépe hodnocené hráčce těsně unikl postup mezi finálovou trojici.

Všem studentkám i jejím pedagogům patří obrovská gratulace a poděkování za příkladnou reprezentaci naší fakulty i Ostravské univerzity.