Možná si říkáte, proč vůbec zázemí pro umění a sport právě v Ostravě? Ta má přece průmyslovou historii a základy v technických oborech. Ale představte si, je to už 30 let, co jsou v regionu díky Ostravské univerzitě odborníci také v humanitních, přírodovědných, lékařských a uměleckých oborech. Rozvíjející se Ostrava jich potřebuje stále víc. Kampus na Černé louce je tak konkrétní odpovědí na výzvy, které před moderní Ostravou stojí. Jeho otevření je další krok, který udrží mladé v regionu a posune Ostravu mezi přední studentská města.

Díky Ostravské univerzitě se v postprůmyslovém regionu Moravskoslezského kraje rozvinou obory jako kinantropologie, biomechanika, produkce a digitální animace. V kampusu se budou vzdělávat noví trenéři, učitelé, produkční, grafici a hudebníci. Jejich práce bude přínosem pro kvalitu života všech, co v Ostravě žijí, ať už jde o jejichž zdraví nebo nároky na kulturní vyžití.

Sport

S vlastním zázemím stoupne konkurenceschopnost ostravských studijních programů zaměřených na sport a zdravý životní styl. Studenti budou mít dobrý důvod vybrat si právě Ostravu. Podobné programy jsou totiž akreditovány i na Masarykově, Palackého a Karlově univerzitě.

„V našem regionu je otázka zdravého životního stylu velice aktuální. Je třeba si uvědomit, že tu máme o dva roky nižší průměrný věk dožití ve srovnání s celým Českem. Můžeme s tím ale něco dělat. Evropská unie plánuje investovat obrovské prostředky do prevence, a právě pohybová aktiva se ukazuje jako jeden z jejích klíčových nástrojů. Abychom tento potenciál mohli využít potřebujeme lidi vzdělané v oborech jako je například kinantropologie,“ říká docent Daniel Jandačka, děkan Pedagogické fakulty, která sportovní obory na Ostravské univerzitě zastřešuje.

Tyto studijní program vznikají hlavně proto, že je dnes už sport celospolečenský fenomén, který má dopad do psychologie, sociálních věcí nebo zdraví. Tyto nově vznikající obory mají široký společenský přínos.

Pedagogická fakulta už teď přijímá studenty do nových magisterských i bakalářských programů jako jsou učitelství pro střední a pro základní školy, pohybová aktivita, rekreace a zdraví, trenérství, sportovní vědy a zdraví sport a technologie. „Tyto studijní program vznikají hlavně proto, že je dnes už sport celospolečenský fenomén, který má dopad do psychologie, sociálních věcí nebo zdraví. Tyto nově vznikající obory mají široký společenský přínos. A je to skutečně něco, co tu doposud nebylo. V Ostravě jsme studenty připravovali hlavně na učitelství tělesné výchovy, a to už od roku 1953. Tělesná výchova totiž byla jednou ze zakládajících kateder původní ostravské pedagogické fakulty,“ vysvětluje Daniel Jandačka.

Studenti všech studijních programů na Ostravské univerzitě budou moci využít nově vznikající předměty zaměřené na pohybovou aktivitu nebo zdravý životní styl. Studenti programů, jako například učitelství pro první stupeň, ocení nové možnosti zázemí pro kvalitnější výuku. A sportovní zázemí nebude patřit jen studentům, zajít si sem na beachvolejbal, florbal nebo lezeckou stěnu bude moct také veřejnost i místní sportovní kluby. S certifikovaným gymnastickým sálem nebo halou pro míčové sporty o velikosti tří basketbalových hřišť s kapacitou 500 diváků bude příležitostí sem zavítat určitě mnoho.

Umění

Na Černé louce vznikne zázemí pro studium klasické hudby a tvorbu digitálního vizuálního umění. Už teď na Ostravské studují hudebníci a také budoucí grafici, kreativci a produkční, kteří budou v kampusu pořádat výstavy a koncerty. Vznikne tu pro ně profesní trenažér se vší infrastrukturou a technologiemi, které potřebují. A pro Ostravany další zajímavé místo, kam budou moci za kulturou.

„Fakulta umění se už teď podílí na několika různých projektech, které jsou už v Ostravě známé. Spolupracujeme například s Národním divadlem moravskoslezským nebo se Svatováclavským festivalem. Vše jsme ale nuceni realizovat v cizích prostorách,“ říká doktor Michal Bárta z Fakulty umění a dodává, že bude fakulta připravovat i vlastní koncertní sezónu, tak jak jsou diváci zvyklí z filharmonie nebo divadel. „Nabídneme prostor s unikátní akustikou, profesionální nástroje a skvělé umělce,“ zve Bárta.

Produkce v kulturním a kreativním prostředí, stejně tak jako Komorní hudba, a ta i v anglické mutaci, jsou u nás docela raritní obory. Čekáme proto zájem o studium i ze strany zahraničních studentů.

I na Fakultě umění vznikly v návaznosti na otevření kampusu nové studijní programy. „Produkce v kulturním a kreativním prostředí, stejně tak jako Komorní hudba, a ta i v anglické mutaci, jsou u nás docela raritní obory. Čekáme proto zájem o studium i ze strany zahraničních studentů,“ upřesňuje Michal Bárta. Nově otevřený je také obor grafický design, pro který už fakulta nakoupila technologie za více než 14 milionů korun.

Sportovní akce, bující kreativní život a kulturní výměna se zahraničními studenty, to vše dodá Ostravě jedinečnou atmosféru kosmopolitního studentského města.

Kampus Ostravské univerzity na Černé louce je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s vazbou na program RE:START – Klastr umění a designu částkou 357,8 milionů a Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví částkou 645,9 milionů. Spoluúčast Ostravské univerzity je 5 % a je z větší části financována prostřednictvím pozemků, na kterých probíhá výstavba. Pozemky v hodnotě 41,7 milionů poskytlo univerzitě Statutární město Ostrava. Moravskoslezský kraj poskytl dotacI na financování projektové dokumentace a nově 12,5 milionů na realizaci projektu „Kampus OU – Černá louka“.