Čestný doktorát OU obdržela další významná osobnost evropské vědy

Autor: , 1. 12. 2014

Čestný doktorát Ostravské univerzity v oboru sociální práce udělila vědecká rada prof. Brianu Littlechildovi, jehož vliv na rozvoj oboru sociální práce na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity a poté na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě a přínos k rozvoji sociální práce jako vědecké disciplíny je mimořádný. Slavnostní zasedání proběhlo 19. listopadu.  


Za dobu své existence dostala v letošním roce Fakulta sociálních studií možnost podruhé navrhnout kandidáta na udělení čestného doktorátu Ostravské univerzity v Ostravě významnému zahraničnímu odborníkovi v oboru, ve kterém má fakulta doktorský studijní program. Naše fakulta spolupracuje se čtyřiceti šesti vysokými školami vzdělávajícími v sociální práci ve dvaceti evropských zemích. Proto nebyl výběr kandidáta pro udělení čestného doktorátu jednoduchý. Kritériem při výběru byl požadavek, aby šlo nejen o významného odborníka, autoritu ve svém oboru, ale i o člověka, který se výrazně zasloužil o rozvoj oboru Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě a zejména o rozvoj doktorského studijního programu na naší fakultě. Proto mne potěšilo, že Vědecká rada Ostravské univerzity schválila jednomyslně návrh, aby se doktorem honoris causa v oboru sociální práce stal prof. Brian Littlechild,“ upřesňuje děkan fakulty doc. Oldřich Chytil.

Prof. Brian Littlechild při přebírání čestného doktorátu

Prof. Brian Littlechild při přebírání čestného doktorátu

Prof. Brian Littlechild spolupracuje s Ostravskou univerzitou od roku 2000. Podporuje pravidelnou výměnu učitelů a studentů Fakulty sociálních studií (dříve Zdravotně sociální fakulty) s Katedrou sociální práce a ošetřovatelství na Universitě Hertfordshire. Významně přispěl k založení ERIS, Evropského výzkumného institutu sociální práce Ostravské univerzity, v roce 2008. Je členem dozorčí rady ERIS, pravidelně se aktivně účastní Jarní školy sociální práce pro studenty magisterského a doktorského studia, kde poskytuje studentům konzultace a vede workshopy. „Svými bohatými zkušenostmi z řízení výzkumných projektů se podílí na přípravě mezinárodních projektů v rámci ERIS. Poskytuje konzultace studentům doktorského studia sociální práce Fakulty sociálních studií, zejména v oblasti metodologie výzkumu. Metodologii výzkumu v sociální práci také pravidelně přednáší pro studenty doktorského studia. Poskytuje rovněž odbornou pomoc a konzultace členům fakulty při přípravě publikací k vydávání v zahraničí,“ uzavírá doc. Oldřich Chytil.

Prof. Brian Littlechild při přebírání čestného doktorátu

Prof. Brian Littlechild při přebírání čestného doktorátu

Prof. Brian Littlechild při přebírání čestného doktorátu

Prof. Brian Littlechild při přebírání čestného doktorátu