Ostravská univerzita je spoluřešitelem projektu Národního plánu obnovy „FlexibilitOU k rozvoji profesních dovedností“, který zastřešuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Součástí projektu je příprava nové koncepce celoživotního vzdělávání (CŽV), která umožní rozšířit nabídku kurzů CŽV o krátkodobé moduly a studijní programy s evropským certifikátem kvality, takzvanými mikrocertifikáty.

Mikrocertifikáty jsou doklady o absolvování vzdělávacích modulů, kurzů a studijních programů kratšího rozsahu, které jsou zaměřeny na rozvoj a prohloubení jak klíčových kompetencí, tak odborných znalostí a dovedností. Mikrocertifikáty umožňují rovněž doplňovat nebo rozšiřovat odbornou kvalifikaci. Jsou určeny studujícím i absolventům s dlouholetou profesní praxí. Jejich výhodou je jejich přenositelnost nejen na univerzitní, ale také národní a mezinárodní úrovni.  V dohledné budoucnosti mají mikrocertifikáty představovat evropské uznání kvality dosaženého vzdělání.

Nabídkou těchto nových forem vzdělávání chceme na Ostravské univerzitě reagovat na vzdělávací a profesní potřeby našich studentů, absolventů i zkušených zaměstnanců v aplikační i soukromé sféře. Našim záměrem je rozšiřovat dostupnost vzdělávání a umožnit zájemcům v kterékoli době své profesní dráhy určovat její směr.

Mikrocertifikáty umožňují vytvářet vlastní portfolio osobnostních i profesních kompetencí. Umožňují dotvářet a rozšiřovat vzdělání flexibilním způsobem, vlastním tempem a podle vlastních priorit.

V rámci projektu se na naší univerzitě ověřuje celkem 19 nových kurzů CŽV. Zmínit můžeme například Kariérové poradenství, Programování her, Telemedicína, Business francouzština nebo španělština, HR expert, Digitální kompetence učitele nebo Selfmanagement krizových situací.

Více informace o projektu naleznete na tomto odkaze. 

Projekt NPO „FlexibilitOU k rozvoji profesních dovedností“ je spolufinancován Evropskou unií.