V budovách Vysokoškolských kolejí Jana Opletala se nachází celkem čtyři společenské místnosti, které sloužily jako studovny a televizní místnosti, ale nevyhovovaly současným standardům. Vedení kolejí se spolu se zaměstnanci rozhodlo tyto prostory zmodernizovat, vylepšit a hlavně zútulnit. Inspirací jim byly ostatní prostory v jednotlivých budovách OU (OUshop – dOUoupě, knihovna). O tom, že odvedli skvělou práci, není pochyb.

V úterý 31. ledna 2023 proběhlo oficiální předání učeben ubytovaným studentům, ke kterému byli přizváni i zástupci Rektorátu, Poradenského centra OU a OUshopu. Pozvání přijali kvestor OU inženýr Jan Fux, za Ekonomický odbor inženýr Jan Lenert, vedoucí Poradenského a kariérního centra a Centra Pyramida Kamila Hýbnerová, vedoucí Univerzitního obchodu a knihkupectví Markéta Slivková, a hlavně studenti ubytovaní na VŠ Kolejích J. Opletala.

Předávání proběhlo ve velice příjemné a milé atmosféře, bylo připraveno drobné občerstvení a každá žena při vstupu dostala květinu.

Postupně jsme procházeli všechny prostory, každá místnost byla specifická, vše bylo také sladěno do univerzitních a fakultních barev. Interiér tvoří zejména obrazy s tématikou Ostravy a tapeta s motivem Ostravské univerzity. Celý interiér je doplněn pohodlným, praktickým nábytkem a dekorace dodávají pocit, že se mohou studenti na kolejích opravdu cítit jako doma, a to díky kreativním nápadům paní Oslizlokové.

Ve mně to vzbudilo touhu vrátit se opět na koleje. Velmi kreativním počinem je místnost, kde se nachází zeď vzpomínek. Studenti si zde mohou umístit své fotografie, které jsou pro ně vzpomínkou spojenou s životem na kolejích.

Musím potvrdit, že vizi, aby byly místnosti útulné, se podařilo zrealizovat skvěle.

Nebráníme se i jiným nabídkám a aktivitám, které by oživily život na kolejích směrem ke studentům, kteří tady bydlí.

Paní inženýrka Dagmar Navrátilová, vedoucí kolejí, slovy doplňuje: „Záměrem bylo, aby se studenti cítili u nás příjemně a útulně, prostě jako doma. Do budoucna bychom chtěli spolupracovat s Poradenským centrem a OUshopem. Věříme, že rozpočet kolejí pro rok 2023 nám umožní další zlepšení a modernizaci prostředí pro studenty. Chceme tak vytvořit hezké zázemí pro české i zahraniční studenty, kteří se k nám budou rádi vracet.“