Od roku 2021 má Ostravská univerzita přístup do plnotextové databáze CEEOL  (Central and Eastern European Online Library), která nabízí více než dva tisíce časopisů z oblasti humanitních a společenských věd. Najdete zde tituly také v češtině. V CEEOL můžete vyhledávat časopisy v předdefinovaných oborech a podoborech. Naleznete zde historii, filozofii, psychologii, sociologii a spoustu dalších tematických skupin. Rovněž je možné prohledávat databázi podle názvu časopisu, autora či názvu knihy, vydavatele, ISBN a ISSN nebo podle klíčového slova.

Součástí předplatného jsou i zajímavé a žádané české časopisy. Najdete zde například online verze některých tištěných časopisů dostupných ve studovně Filozofické fakulty –  Česká literatura, Dějiny – Teorie – Kritika, Germanoslavica, Historický časopis, Historie-otázky-problémy, Psychoterapie, Slovo a smysl, Soudobé dějiny, StředStudie o rukopisech.

Také zde naleznete časopisy, které již sice v tištěné verzi neodebíráme, ale předplácíme je v elektronické formě. Jedná se např. o tituly Naše řeč, Reflexe, Slavia – časopis pro slovanskou filologii, Slovo a slovesnost, Časopis pro moderní filologii (archiv 2009-2012) Discourse and Interaction, Język Polski, Korpus – gramatika – axiologie, či Linguistica Pragensia (archiv 2005-2012)

Zmiňovaná databáze CEEOL není ale jediným zdrojem pro humanitní obory v nabídce Ostravské univerzity. Významné jsou také databáze JSTOR, EBSCO, SCIENCE DIRECT, Sage či Wiley, ve kterých můžete nalézt aktuální informace z oborů studovaných na Filozofické fakultě. Nechcete-li vyhledávat v konkrétní databázi, využijte multivyhledávač EDS (Ebsco Discovery Services), díky kterému můžete prohledávat obsah ze všech předplácených databází Ostravské univerzity na základě jednoho dotazu. Tyto databáze, a tedy i plné texty článků, můžete využívat odkudkoliv a kdykoliv prostřednictvím vzdáleného přístupu.

Starší články z českých časopisů lze také získat prostřednictvím archivu jednotlivých vydavatelů. Je-li takový archiv pro daný titul přístupný, je odkaz na něj uveden u záznamu časopisu v knihovním katalogu Univerzitní knihovny.

Dáváte-li přednost tištěným časopisům, naleznete informaci, zda je daný titul k dispozici ve studovně Filozofické fakulty, rovněž v našem katalogu. Ve fakultní studovně je uložen vždy aktuální ročník a ten přechozí. Starší čísla jsou uchovávána ve skladu v budově knihovny. Doporučujeme si je dopředu objednat prostřednictvím katalogu, poté je budete mít připraveny k prezenčnímu studiu ve studovně časopisů.

A jak dál, jestliže nemůžete najít plný textu článku? Pak využijte službu „Kde najdu“, ověříme dostupnost článku a poradíme vám, jakým způsobem jej získat. Pokud nemáme hledaný článek dostupný v elektronické podobě, můžeme vám jeho kopii zprostředkovat pomocí meziknihovní výpůjční služby.