Kdo se zrána 9. listopadu podíval na ranní Měsíc, mohl spatřit v blízkosti měsíčního srpku planetu Venuši.

Katedra technické a pracovní výchovy Pedagogické fakulty OU využila mimořádného astronomického jevu zákrytu Venuše Měsícem k popularizaci vědy žákům základní školy Labyrint. Ač předpověď počasí slibovala jasné nebe, nad Ostravou byla oblačnost.

Právě počasí je nejslabší článek astronomických pozorování, nicméně pracovníci katedry si nachystali náhradní program spočívající v pozorování sluneční aktivity slunečním dalekohledem. Žáci si rovněž sestavili sluneční hodiny a poslechli výklad o astronomických pojmech, jevech a principech.

Atrium Pedagogické fakulty OU s geometrickým artefaktem labyrintu, kde byly postaveny astronomické dalekohledy, se tak proměnilo v tvořivou dílnu pro výrobu slunečních hodin. Čas místní a čas pásmový, jeho měření a význam, je také specifickým znalostním „labyrintem“.

Akce pozorování vesmírných těles přirozeně navázala na debatu o mimořádné víkendové polární záři a seznámila žáky s možnostmi pozorování vesmírných objektů za bílého dne. Konjunkce tedy nastala nejen nad oblačnou oblohou, ale i při setkání žáků ZŠ Labyrint s labyrintem poznání vědy a místem Pedagogické fakulty OU, kde se vychází k poznání.