S novým rektorem přichází nová komunikační platforma, docent Petr Kopecký bude otevřeně diskutovat se studenty i zaměstnanci Ostravské univerzity. Čajový servis, výborný anglický čaj, porcelánové talířky, čajové sušenky, a především rektor s duší anglisty a amerikanisty, to vše zajistí tradiční anglickou atmosféru. Setkání nazvané Čaj o páté s rektorem Ostravské je novou cestou, jak probrat odlehčená i palčivá témata s vedením univerzity. První setkání je naplánované na 3. května od 17 hodin v dOUpěti na Mlýnské 5 v centru Ostravy.

Zlepšení interní komunikace bylo ostatně jednou z programových priorit nově jmenovaného rektora Petra Kopeckého, který tento typ setkávání inicioval. „Cílem je vytvořit otevřenou a inkluzivní diskuzi mezi vedením univerzity a celou naší univerzitní komunitou. Jedině společně se nám podaří řešit aktuální výzvy a plánovat budoucnost univerzity,“ popisuje rektor.

Věřím, že pravidelné setkávání povede k upevnění vztahů a důvěry mezi celou univerzitní komunitou a vedením univerzity.

Jak bude takové setkání vypadat? Zachován bude duch tradice čaje o páté. Rektor pozve studenty a zaměstnance na neformální setkání do dOUpěte ve Welcome Centre OU, kde bude připraven čaj, káva a drobné občerstvení. Jaká témata proberou, to bude záležet na aktuálním dění i na samotných návštěvnících, jejich podnětech a otázkách. Další setkání se budou konat nejprve již s novými studenty Ostravské v říjnu a poté v adventním duchu v prosinci.

„Věřím, že pravidelné setkávání povede k upevnění vztahů a důvěry mezi celou univerzitní komunitou a vedením univerzity,“ říká rektor Petr Kopecký a dodává, že se již na setkání velmi těší.