Ve dnech 4. – 7. června bude Ostravská univerzita hostit zástupce univerzity ze Španělska, Kypru, Francie, Rumunska, Švédska, Itálie, Německa a Litvy, které jsou součástí prestižní evropské aliance NEOLAiA. Cílem tohoto setkání je prohloubit vzájemnou spolupráci, aby vedla k rozvoji jazykových a interkulturních kompetencí studujících i zaměstnanců. Hlavním úkolem týdenního setkání zástupců univerzit je rozšíření nabídky praktických stáží, studijních a výukových pobytů a specializovaných školení, a to jak pro studenty, tak pro akademické pracovníky a zaměstnance všech zapojených univerzit.

„V okamžiku, kdy student či studentka nastoupí na Ostravskou univerzitu, ví, že za vynikajících podmínek může zároveň absolvovat část studia na jakékoli z těchto zahraničních univerzit. Univerzita i náš region potřebuje pro svůj další rozvoj absolventy se zkušenostmi s mezinárodním prostředím,“ uvádí garantka zahraničních mobilit Ostravské univerzity Kamila Danihelková.

Mezinárodní zkušenost je pro naše studující i zaměstnance neocenitelná. Se zahraničními kolegy proto chceme prodiskutovat všechny možné překážky, které by mohly odradit naše studenty i zaměstnance od pobytů v zahraničí.

Součástí společného setkání bude sdílení dobré praxe, analýza nejrůznějších zkušeností a plán nastavení motivačních nástrojů, které podporují zahraniční výjezdy.

„Mezinárodní zkušenost je pro naše studující i zaměstnance neocenitelná. Se zahraničními kolegy proto chceme prodiskutovat všechny možné překážky, které by mohly odradit naše studenty i zaměstnance od pobytů v zahraničí. Zároveň chceme, aby každý zahraniční pobyt přinesl vyjíždějícím co nejvíce benefitů v podobě osobnostního rozvoje, nabytých znalostí, poznatků a kontaktů. Dalo by se proto říct, že se v podstatě studujícím i zaměstnancům snažíme ‚ušít zahraniční pobyt na míru,‘“ doplňuje Kamila Danihelková.

Co je smyslem aliance NEOLAiA

Ostravská univerzita je součástí prestižní aliance NEOLAiA Iniciativy Evropské univerzity, která jí umožňuje rozšířit mezinárodní spolupráci o další aktivity spojené nejen se zahraničními mobilitami, ale povede i k posílení digitalizace vědy a vzdělávání, k posílení vědeckého výkonu, nastavení politiky otevřené vědy, k vyšší podnikavosti studentů, k odstraňování bariér ve studiu a má směřovat k celkovému zvyšování kvality ve vzdělávání v našem regionu. Ostravské univerzitě přináší i díky finanční dotaci 1,45 mil. eur mnohem širší možnosti mezinárodní spolupráce a pobídek pro studující i zaměstnance.

Všechny uvedené aktivity jsou podpořeny finanční dotací Evropské komise v celkové výši 14,4 mil. eur pro všechny participující univerzity aliance NEOLAiA. Univerzity se v rámci projektu soustředí také na činnosti, které budou mít dopad na komunity, města a regiony, ve kterých univerzity působí. Zaměří se na možnosti uplatnění absolventů, na jejich podnikavost, schopnost pracovat s digitálními nástroji a také na aplikaci výsledků výzkumu do praxe.

Součástí aliance NEOLAiA jsou Univerzita Bielefeld (Německo), Univerzita Örebro (Švédsko), Státní univerzita aplikovaných věd v Siauliai (Litva), Univerzita Jaén (Španělsko), Univerzita Nikósie (Kypr), Univerzita Tours (Francie), Univerzita Stefana cel Mare v Suceavě (Rumunsko), Univerzita Salerno (Itálie) a Ostravská univerzita (Česko).