Obavy z těhotenství a vyrovnání se s nastupující sexualitou. Pocity a stavy dvou hlavních ženských postav beze jména v onom podivném období mezi pubertou a nástupem dospělosti zpracovává komorní hra pro dvě herečky nazvaná Dvě čárky. Věnuje se období plnému zmatků, hledání cest, nepochopení, (sebe)destrukce, kladení si otázek a znovu definování světa, protože optika dětského světa už neplatí a optika světa dospělých ještě neplatí.

Hra se slovy evokující nečekané souvislosti dokáže i na malém prostoru symptomaticky vystihnout obtížně vyjádřitelné pocity, přitom hravou formou  s notnou dávkou humoru, který jinak obtížná témata odlehčuje do nesentimentálních a nepatetických vyznění.

Nejedná se však pouze o představení, ale o celý projekt s názvem DVĚ ČÁRKY, který vznikl jako druhý letošní projekt spolku Jednou z. s. „Projekt chceme v letošním i příštím roce reprízovat a účastnit se co možná nejvíce festivalů alternativního divadla. Samozřejmě, vše musíme dělat s ohledem na možnosti našeho spolupartnera, kterým je Divadlo loutek Ostrava. Celé téma chceme dále rozšiřovat, chystáme i dílnu k inscenaci, která by následovala po dopoledním představení pro školy,“ uvedla režisérka a autorka hry Tereza Agelová.

Celý tým momentálně všechny síly upíná k realizaci veřejné generální zkoušky a premiéry, které proběhnou 13. 9. v 18:00 a 14. 9. v 18:00 v Divadle loutek Ostrava (DLO), repríza je pak naplánována na 11. října od 18:30 na alternativní scéně DLO.

Inscenace Dvě čárky zobrazuje neotřelou formou témata menstruace, reprodukčního zdraví a v neposlední řadě vztah k našemu fyzickému i psychickému zdraví.

Pro koho je inscenace určena? „Řekla bych to asi takto. Směřujeme to k mladým dospělým, což jsou středoškoláci a vysokoškoláci. Zároveň nejnižší věková hranice jsou starší děti od třinácti let, jak kluci, tak holky. Kromě toho je ale i pro naše vrstevníky –⁠ třicátníky, kteří se budou dívat na celou problematiku svým současným pohledem, jelikož jsou to právě oni, kdo to téma nejvíce řeší,“ popisuje Tereza Agelová.

„Inscenace Dvě čárky zobrazuje neotřelou formou témata menstruace, reprodukčního zdraví a v neposlední řadě vztah k našemu fyzickému i psychickému zdraví. Nikdy jsem nevěřila, že tahle témata budu předávat skrze divadlo a že na jevišti budu rapovat. A stalo se! Neskutečně se těším na představení i na diskuze, které budou probíhat po reprízách,“ uvádí jedna z aktérek, Karolína Hýsková. Díky diskuzi bude podle autorů možné vést o problematice vzájemný dialog. „Ženy už nebudou dále mlčet. Ženy chtějí mluvit, o svém pohledu na svět, o své iniciaci do plodného období, o svém prožívání období, kdy ještě nejsou matky, ale vlastně by být mohly… Mlčely už tolik století, že nyní nastal čas je znovu uslyšet – pozor! nikoliv poslouchat. Pojďme se uslyšet navzájem,“ vysvětluje autorka a režisérka inscenace.

Určitě chcete vědět, jak vypadá postava Menstruace. Protože něco tak rozkošného, hebkého a legračního jste ještě neviděli!

Podle Terezy Agelové aktérky Karolína Hýsková a Anna Bangoura hrou žijí, text pulsuje díky jejich zapálení pro věc a každodenní angažovanosti v tématu. „Určitě chcete vědět, jak vypadá postava Menstruace. Protože něco tak rozkošného, hebkého a legračního jste ještě neviděli!“ dodává.

Více informací o spolku najdete na těchto stránkách, o představení pak na facebookové události.