Rád bych co nejsrdečněji poděkoval všem, kteří mi vyjádřili morální podporu, ať již veřejně, či soukromě (někteří dokonce s velkorysou nabídkou, že ponesou část soudních výloh). Pocit jistoty, že ve sporu, který není soukromý, ale od počátku se týkal dění na univerzitě, nezůstávám sám, je asi tím nejpodstatnějším, co mi spor s bývalým rektorem přinesl a o co mě obohatil.
Dne 22. září v 9.00 bylo nařízeno jednání u Okresního soudu v Ostravě (Ostrava-Poruba, U Soudu 4/6187, 4. podlaží, jednací síň č. 408). Jednání je veřejné.
Historie: http://alive.osu.cz/pravo-nahlas-premyslet/http://alive.osu.cz/pravo-nahlas-premyslet-2-dejstvi-zaloba/.