Právo nahlas přemýšlet (2. dějství): Žaloba

Autor: , 4. 5. 2015

Textem „Právo nahlas přemýšlet“ publikovaným na OU@LIVE dne 17. listopadu 2014 jsem vyjádřil obavy, zda tehdejší rektor nepřiměřeným způsobem nezasahuje do předvolebního klání.


Jako demokrat jsem si byl vědom:

1. jakou roli hrají informace při kompetentním rozhodování;

2. jak křehký je demokratický proces v prostředí, jež přirozeně ctí své představitele, zvláště jsou-li nositeli významných titulů.

Jako místopředseda AS OU, tj. orgánu, jehož hlavní úlohou je právě volba rektora, jsem se rozhodl kýženou a v onom okamžiku podle mě ohroženou demokratičnost volby podpořit.

Můj text nezpochybňoval dnes již bývalého rektora jako člověka, pedagoga či vědce (k tomu oprávněn nejsem a v těchto polohách jsem se jím necítil povinen zaměstnávat), hovořil jsem o něm výlučně jako o vrcholném představiteli OU, jenž ve svém postavení – dosaženém stejnou demokratickou volbou – nezachovává patřičnou zdrženlivost.

Mohl jsem se mýlit? Samozřejmě, že ano. V okamžiku, kdy mi bývalý rektor pohrozil žalobou, jsem mu bezvýsledně nabídl setkání se svědky i setkání osobní, později jsem očekával tvrdý, ale otevřený rozhovor na půdě senátu, kam ovšem – počínaje listopadem – přestal docházet.

21. ledna na mě bývalý rektor podal žalobu na ochranu osobnosti, na Velký pátek jsem převzal zásilku Okresního soudu v Ostravě.

Stáhnout (PDF, 3.1MB)

Zvolil jsem si svého právního zástupce, začal shromažďovat důkazy a oslovovat svědky. V této chvíli jsem si již zcela jist, že jsem se nemýlil. V závěru dubna jsme odeslali svoji odpověď soudu.

Stáhnout (PDF, 448KB)

Hodnotím-li zpětně listopadové a prosincové dění, s uspokojením shledávám, že se zájem o volbu a tím i o budoucí směřování naší univerzity zvýšil, do kultivované diskuse pod blogem se zapojili nositelé různých názorů, počet navrhovatelů vítězného kandidáta se ve druhé volbě zmnohonásobil. Na tom nemůže případný neúspěch v soudním procesu nic změnit.

Přesto by bylo lepší proces vyhrát. Nejen z důvodu, že by to bylo úspornější :). Především proto, aby si členové akademické obce i senátu mohli být svobodou slova jisti a aby se na akademické půdě nemuseli obávat vyjádřit své názory, ať je jejich názorovým soupeřem kdokoliv.

Přečteno: 3502x
O blogu
Martin Tomášek
Jsou věci, které se obejdou bez komentáře - dobrá vůle, dobré jídlo, dobrý vtip. A některé ne...