Doc. Maďar reagoval na část mého blogu č.3, kde jsem uvedl, že nechat odejít prof.Janouta a doc.Janoutové z naší lékařské fakulty byla manažerská chyba doc.MUDr.Martínka, který potřetí kandidoval na funkci děkana LFOU.Reakce byla poslána na e-mailu, poslaném dr.Marečkem. Cituji:
“Jen na okraj, Prof. Milana Grundmanna jsem slyšel níže uvedené záležitosti komunikovat na akademické půdě Lékařské fakulty OU veřejně a to dokonce několikrát, takže v rámci akademické svobody projevu měl opakovanou možnost své kolegy oslovit i jinak než blogem či e-mailem. Dopadlo to jak to dopadlo, což o něčem svědčí. Byl jsem osobně svědkem i toho, že si některé věci pan profesor Grundmann od zainteresovaných s podrobnějšími informacemi nenechal vysvětlit a opakoval je dál a stále dokola.
Rád bych zdůraznil, že pokud jde o náš ústav, tak v daném blogu neuvádí skutečnost “korektně” resp. ji zásadně deformuje až ignoruje. Prof. Janout i Doc. Janoutová se rozhodli odejít z akademického úvazku z vlastní vůle, ne pod nějakým nátlakem, a tomu pan děkan mohl jen stěží zabránit. Velký grant na naší fakultě zůstal a úspěšně běží, navíc oba uvedení kolegové Prof. Janout i jeho manželka Jana zůstali na našem ústavu ostravské lékařské fakulty nadále, a to každý na vědecký úvazek 0,4 na dvou grantech. K tomu jsou navíc oba zapojeni i ve zmíněném velkém grantu HAIE Centra epidemiologického výzkumu LF OU. A to, že kvůli jejich odchodu nemohl být otevřený nějaký doktorský studijní program je výslovně lež! Předsedou Oborové rady se místo prof. Janouta stal prof. Zdeněk Jirák a chod doktorských programů nebyl nijak narušený. Proběhlo jen logické sloučení dvou paralelních programů do souhrnného jednoho, což bylo plánováno dlouhodobě předem už za vedení prof. Janouta. Nové Ph.D. studenty budeme nabírat i letos a také v dalších letech, o postgraduální studium u nás je totiž velký zájem. Vloni několik doktorandů své studium úspěšně ukončilo. Navíc prof. Janout i doc. Janoutová jsou nadále členy naší Oborové rady.
V daném kontextu je tedy Vámi níže uvedené dezinformací resp. pokusem o manipulaci, a považuji za pravděpodobné, že tomu bude podobně i u jiných uvedených konstatování, která se netýkají přímo našeho pracoviště. Rozhodně to v mých očí snižuje důvěryhodnost celého blogu i Vašeho e-mailu.
Závěrem už jen dodám, že děkana naší fakulty zvolil demokratickou volbou Akademický senát LF OU a nikomu, tedy ani Vám nepřináleží tento fakt zpochybňovat. Všichni se musíme snažit, aby se v následujících letech posunula naše fakulta dál a tomu pomlouvačné a destruktivní řeči či e-maily nijak nepomůžou.”
Vážený pane doc.Maďare,
bohužel se musím vyjádřit k Vaší poznámce “na okraj”, která tvořila většinu Vašeho textu v e-mailu. Bylo by možná vhodnější diskutovat na mém blogu OU@life.
1) Znovu opakuji, že jsem se pozastavil nad tím, že děkan doc. Martínek dovolil odejít špičkovým vědeckým a pedagogickým pracovníkům prof. Janoutovi (H-index 46, více než 8 000 citací) a doc. MUDr. Janoutové (H-index 5, 60 citací). Nemáme bohužel příliš mnoho lékařů – hygieniků a epidemiologů s publikační činností.
2) Ohledně odchodu manželů Janoutových bylo na kolegium děkana v listopadu 2017 suše konstatováno, že podali výpověď k 31.12.2017. Jediný veřejný dotaz jsem vznesl při předvolební děkanské prezentaci doc. Martínka, odpověď byla stejná s tím, že je dokončována habilitace jednoho pracovníka z hygieny a epidemiologie, druhý habilitaci připravuje, takže se vyřeší generační problém a pracoviště zůstanekvalitní. Jinde jsme se nesetkali, takže jste nemohl slyšet, jak neustále toto téma omílám dokola.
3) Dále píšete, že lžu, když uvádím, že kvůli odchodu prof. Janouta nemohl být otevřen nějaký doktorský program. Zde se omlouvám za nepřesnost. Správná formulace má být: Nebylo otevřeno přijímací řízení pro doktorské studium z lékařské hygieny a epidemiologie pro rok 2018/2019, poněvadž došlo ke změně garanta. Prof. Jirák, který byl navržen místo prof. Janouta, neobdržel do té doby schválení akreditační komise, tedy doktorský program nemohl být pro tento rok otevřen.
4) Nevím, kde jste nalezl podklady pro tvrzení, že zpochybňuji volbu děkana.
5) Jsem velice rád, že podrobně popisujete dřívější i současnou práci prof. Janouta i doc. Janoutové, což potvrzuje, že byli, jsou a budou nadále pro naši lékařskou fakultu nepostradatelní.
6) Závěrečné konstatování o destruktivních a pomlouvačných řečech a e-mailech mi připomíná doby dávno minulé, nehodné akademického fóra.
S pozdravem
Milan Grundmann