Srdečně vás zveme na další besedu z cyklu Na Mlýně s názvem Kudy dál, Ostravo? Současné výzvy a příležitosti města, která se koná již 13. května od 17:30 ve Welcome centre OU. Pozvání k besedě přijal prorektor pro strategii a rozvoj doktor Ondřej Slach z Přírodovědecké fakulty. Beseda se bude konat v netradičním open air prostředí dvorku budovy Welcome centre Ostravské univerzity. V případě nepřízně počasí bude akce přesunuta do OUshopu.

Na besedě se pobavíme o současných výzvách Ostravy. Stává se Ostrava přívětivým městem pro mladé lidi a rodiny nebo stále čelí odlivu obyvatel? Je životní prostředí jedním z důvodů, proč lidé město opouští? Jaké projekty město potřebuje a jaký dopad budou mít plánované stavby jako Černá kostka nebo Koncertní sál? Může být konec velkých průmyslových podniků impulzem pro transformaci regionu?

Přijďte se s námi zamyslet nad tím, jakým směrem by se město mohlo ubírat, jaké příležitosti nabízí a jak mohou obyvatelé aktivně přispět k vytváření moderní a prosperující Ostravy. Na setkání bude prostor i pro vaše dotazy, proto se neostýchejte a ptejte se na to, co vás zajímá.

Doktor Ondřej Slach vystudoval geografii na Přírodovědecké fakultě OU a Univerzitě Karlově. Od roku 2023 působí na OU jako prorektor pro strategii a rozvoj. Na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje působí od roku 2006 a vyučuje také na Fakultě umění OU. Vedle práce na katedře působí jako externí poradce na Ministerstvu pro místní rozvoj, spolupracuje například s Ministerstvem pro životní prostředí, Ministerstvem kultury nebo Technologickou agenturou ČR. Byl členem organizačního týmu pro kandidatury Ostravy na Evropské hlavní město kultury 2015. Vedl tým, který zpracoval jak aktualizaci Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy (2014), tak i novou Koncepci kultury města Ostravy (2021). V současnosti je vedoucím Social lab, který zastřešuje Ostravská univerzita, v rámci projektu REFRESH.