Výuka v době umělé inteligence, snižování studijní neúspěšnosti a wellbeing – to byla tři hlavní témata druhého ročníku inspiračního festivalu Učím na Ostravské. V City Campusu OU se v pondělí 17. června setkali vyučující, akademici, externisté, doktorandi i další zaměstnanci napříč Ostravskou univerzitou, kteří společně rozvíjeli svůj pedagogický potenciál a probírali, co při práci se studenty funguje, co nikoliv a co všechno s tím vyučující mohou udělat.

„Na festivalu jsme chtěli nabídnou kolegyním a kolegům příjemné prostředí pro sdílení dobré praxe, ale také diskusi o důležitých aktuálních tématech z oblasti vysokoškolského vzdělávání. Přednášky a workshopy vedli zkušení lektoři z Ostravské univerzity i mimo ni,“ popisuje Petra Paquet z organizačního týmu.

Kromě řečníků z půdy Ostravské univerzity se tak účastníci mohli setkat například s českou akademičkou Monikou Barton, která mimo jiné působila přes deset let na vysoké škole na Novém Zélandu, nebo s Tomášem Koblížkem z Filozofického ústavu Akademie věd ČR.

Z prvních zpětných vazeb je patrné, že účastníci velmi klidně hodnotí letošní výběr témat, a to speciálně oblast umělé inteligence. Jelikož se AI neustále rozvíjí, je potřeba si osvojovat nové schopnosti a učit se využívat další možnosti, které přináší. Napříč hodnoceními prostupovaly i chvála na příjemnou atmosféru a dobře zvládnutou organizaci festivalu.

Jak hodnotí festival účastníci a které příspěvky v nich nejvíce rezonovaly? 

L. Šubertová: Určitě bych vyzdvihla výbornou přednášku AI – Nový kolega ve třídě. Přednášející byl vtipný, prezentace byla velmi přínosná a užitečná a dozvěděla jsem se spoustu zajímavých věcí zábavnou formou. Pokud by kolega Michal ještě někdy o AI přednášel, ráda bych se zúčastnila znovu.

J. Karaffa: Curriculum design (nejen) distančních kurzů. Šlo o užitečnou kombinaci prezentace, dílny a smysluplné diskuse nad efektivní výukou a jejím zacílením ve studijním programu, aby byla motivující a přínosná pro studenty.

L. B. Vopravilová: Rozhodně mě kolegové Pyszko a Drozd v příspěvku „Učíme (se) s chatbotem“ inspirovali k tomu, abych začala potenciál chatbotů využívat více nejen ve svém profesním zaměření a současně je vyzkoušet i ve výuce, ale i pro osobní účely. A hlavně se dále učit 🙂

Připomeňte si ve fotogalerii i atmosféru festivalu:

Foto: Václav Čajka

Projekt: Ostravská (Se) Učí
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_022/0008796