Poznávat přírodu, učit téma environmentální výchovy a fenomény techniky v životě člověka vyzkoušeli studenti oboru Technická výchova pro vzdělávání na letošním podzimním kurzu Environmentální seminář v exteriéru. Kurz proběhl pod vedením doktora Pavla Dostála a doktora Vladimíra Vaňka. Tento seminář je koncipován jako zážitkový kurz, ve kterém jsou studenti konfrontováni s životním stylem, jenž má k dispozici minimum technologického komfortu.

Jedná se o pětidenní výukový pobyt s omezením moderních technologických systémů v prostředí přírody. Seminář má dlouholetou tradici a letos se uskutečnil díky spolupráci s Biskupskými lesy ostravsko-opavského biskupství, které daly studentům k dispozici chatu v srdci Hrubého Jeseníku, rekonstruovanou s ohledem na technologie šetrné k životnímu prostředí. Přínos tohoto kurzu spočívá ve zdůraznění hodnot koexistence mezi lidskou společností a přírodou. Studenti realizovali činnosti praktické, pozorovací, výukové, manuální a volnočasové, a to s jednoduchými prostředky.

„Obsah semináře se v průběhu let vzhledem k aktuálním potřebám měnil. Sázeli jsme stromky, stavěli oplocenky proti okusu zvěří nebo budovali jednoduché lesní stavby. Absolventi studia na tento kurz vždy vzpomínají. V semináři klademe důraz na poznávání hodnot alternativního způsobu života a vlivů technologií na životní styl,“ sdělil doktor Vladimír Vaněk, který je nestorem tohoto semináře. Doktor Pavel Dostál dodává: „Cílem předmětu je vybavit budoucí učitele kompetencemi potřebnými k realizaci průřezového tématu Environmentální výchova. Klademe také důraz na organizování volnočasových aktivit s dětmi.“

„Noc pod hvězdami žádná přednáška nenahradí – to se musí prožít…“