Erasmus+: pozvaný odborník z praxe

Ve třetím říjnovém týdnu jsme uskutečnili na Fakultě umění Ostravské univerzity dlouhodobě plánovanou dílnu knižní vazby s netradiční technologií barvení a malby na kůži s přední anglickou designérkou Nicky Oliver. Lektorka vystudovala design a ilustraci na North-West University v Jižní Africe. Ve svém soukromém designérském studiu Black Fox Bindery v Londýně se zabývá knižní vazbou a restaurováním a současně pořádá také workshopy pro studenty a veřejnost. Je členkou prestižní britské asociace Designer Bookbinders, sdružující profesně spřízněné odborníky nejen z Británie.

Nicky kromě svých znalostí a zkušeností dovezla s sebou množství netradičních materiálů a ukázek své práce. Časový plán týdenního workshopu byl přímo nabitý novými informacemi a technologiemi. Jeho výsledkem je kromě hotových knižních artefaktů také pracovní manuál z workshopu a ve stavu rozpracovanosti česko-anglický slovník odborného názvosloví, jež doposud neexistuje a je nanejvýš potřebný pro práci v ateliéru ve vztahu k přijíždějícím studentům na programu Erasmus. Pracovní dílna v ateliéru Obalový a knižní design Fakulty umění OU mohla být realizována především díky programu Erasmus+, který podpořilo vedení fakulty, za což jsme společně se studenty rádi a vděčni. Byl to skvělý týden se skvělým počasím a skvělou pracovní náladou.

Za Ateliér obalový a knižní design
doc. PhDr. Eliška Čabalová