O Lékařské fakultě v Ostravě se hovořilo už v 50. letech minulého století, vznikla však až v roce 2010. Vzdělávání v sociální práci na univerzitách v Československu bylo zrušeno v roce 1953 jako důsledek nástupu komunistického režimu. Po revoluci se tak musel tento obor na akademické půdě znovu etablovat. Ostravský příběh dvou budoucích fakult začal v roce 1993 na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity, která zahajovala svou činnost v několika místnostech Fakultní nemocnice Ostrava v Porubě.

 

V besedě o historii Lékařské fakulty a Fakulty sociálních studií k příležitosti 30 let Ostravské univerzity se sešli tři pamětníci, kteří stáli u jejich zrodu: vedoucí Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence a proděkanka Lékařské fakulty profesorka Darja Jarošová, emeritní děkan Fakulty sociálních studií profesor Oldřich Chytil a emeritní děkan Lékařské fakulty docent Jaroslav Horáček.

Ostravský příběh dvou budoucích fakult začal v roce 1993 na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity.

Co se v besedě dozvíte? Odkud se v 90. letech vzal hlad po vzdělání a které obory za historii Fakulty vzbudily největší zájem. Čím byla tehdejší Zdravotně sociální fakulta vizionářská i průkopnická a jaký přívlastek si obě Fakulty udržely dodnes. Jak náročné bylo získat potřebné akreditace. Odkud přišly plány na rozdělení na dvě Fakulty. Ale také jak vypadal studentský život v budoucím areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Zábřehu.

Sledujte besedu „Retrospektivní pohled na vznik a fungování Zdravotně sociální fakulty OU“ na YouTubeFacebooku.

Chcete vědět více o historii Zdravotně sociální fakulty? Přečtěte si záznam vzpomínek tehdejšího vedoucího katedry sociální práce, profesora Stanislava Hubíka, na akreditační řízení magisterského studijního oboru sociální práce se zdravotnickým profilem na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity, které se vedlo v roce 1995.