Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ve dnech 31. 8. 2018 – 1. 9. 2018 se v Horském hotelu Sepetná na Ostravici v Beskydech konal výjezdní workshop jako součást řešení projektu Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji.
Na řešení projektu se zásadním způsobem podílí katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity s podporou projektového oddělení Pedagogické fakulty. Projekt  je zaměřen na posílení kompetencí učitelů ZŠ pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a vytvoření podmínek pro jejich vzájemné učení.
Workshopu se zúčastnili pedagogové ze čtyř základních škol, které tvoří v rámci projektu tzv. centra kolegiální podpory (místa, kde dochází k setkávání učitelů z okolních škol (zasíťovaných škol) a následnému předávání zkušeností při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Cílem dvoudenního jednání bylo jednak zhodnocení dosavadního  průběhu realizace projektu a také příprava obsahu a harmonogramu setkání učitelů zasíťovaných škol ve školním roce 2018/2019, kdy pravidelná měsíční setkání v centrech kolegiální podpory budou probíhat za výrazného přispění zainteresovaných učitelů z center nebo dalších učitelů kooperujících zasíťovaných škol. Workshop byl velmi pozitivně hodnocen ze strany zúčastněných pedagogů a  také ze strany členů odborného týmu projektu.  Členové řešitelského týmu projektu se dohodli na konání dalších workshopů v období hlavních prázdnin v roce 2019.
O zapojení do projektu byl mezi základními školami značný zájem. Celkem bude v rámci projektu podpořeno 120 učitelů základních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji, kde každý podpořený pedagog se zúčastní minimálně 40 hodin setkávání a následně obdrží tzv. balíčky didaktických pomůcek určených pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.