Přijďte osobně nasát atmosféru Ostravské univerzity na Den otevřených dveří, kde se vám představí všech šest našich fakult. Už 26. ledna 2024 mezi 9. a 17. hodinou si můžete popovídat se svými budoucími vyučujícími, kteří vám rádi zodpoví veškeré otázky k danému oboru, a prohlédnete si vybavené učebny i všechna zákoutí našich fakult. A když vás bude zajímat, jak se na Ostravské studuje, kde jsou v Ostravě nejlepší studentské akce a co si rozhodně nenechat ujít, zeptejte se na místě těch nejpovolanějších – zkušených studentů.

Aktuální informace a podrobný program najdete na univerzitním webu nebo přímo na stránkách jednotlivých fakult:

🟩  Přírodovědecká fakulta

🟦  Lékařská fakulta

🟪  Filozofická fakulta

🟥  Fakulta umění

🟧  Pedagogická fakulta

🟨  Fakulta sociálních studií

Na Dni otevřených dveří se vám představí také Poradenské a kariérní centrum OU – tam zjistíte více o studentům nabízeném kariérním, studijním a psychologickém poradenství. Rovnou na DOD si poslechnete například hlavní rozdíly mezi střední a vysokou školou a budete se moct zeptat na všechno, co vás bude ohledně Ostravské univerzity zajímat.

Otevřeno pro vás bude také Centrum Pyramida, které poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami. Dozvíte se, jaké služby centrum nabízí uchazečům a studentům se smyslovým postižením, omezením hybnosti, poruchami učení, poruchou autistického spektra nebo chronickým somatickým onemocněním. Na místě si také prohlédnete a vyzkoušíte různé druhy kompenzačních pomůcek.

Blog Elišky a Tomáše z unikátního programu OU AID: Filipíny aneb Dobrovolnictví v ráji!

A pokud máte chuť během svého vysokoškolského studia prozkoumat kus světa, rozhodně se nezapomeňte zeptat na možnosti studia v zahraničí. S Ostravskou totiž máte příležitost vyjet jak do spousty evropských států, tak například do Mexika, Thajska, Japonska nebo třeba Austrálie. Vše vám podrobně vysvětlí pracovníci Centra mezinárodní spolupráce.

Jak Poradenské a kariérní centrum a Centrum Pyramida, tak Centrum mezinárodní spolupráce najdete v budově Welcome centre na Mlýnské 5.

Další informace nejen o letošním Dni otevřených dveří, ale také o podávání přihlášek na Ostravskou univerzitu či studijních oblastech si přečtete na webu studujOstravskou.cz.

Těšíme se na vás!