Na velký počet návštěvníků čekal bohatý a zábavný program. Děkan Pedagogické fakulty OU, doc. Daniel Jandačka, přednesl úvodní slovo. Se svými příspěvky vystoupili:

  • dr. Tomáš Bouda o historii U3V
  • Ivona Cindlerová o U3V a jazykových kurzech
  • Pavel Ondráček se sborem posluchačů jazykových kurzů a třemi anglickými písněmi
  • doc. Veronika Ševčíková za katedru hudební výchovy s perličkami z U3V
  • absolventka Ivana Hečková se svým dramaticky laděným příspěvkem
  • Anna Dobošová, vedoucí U3V, o U3V dnes
  • absolvent Jaromír Frnka o tom, co je to pojem kalokagathie

Studentka Zdeňka Peigerová uvedla vernisáž výstavy Landscape, která představuje práce Ateliéru malby U3V. Na závěr následovalo společné občerstvení, přátelská diskuse a vzpomínání na zážitky z U3V. Zúčastnění mohli napsat na připravené stojany, co se jim na U3V líbí, co chtějí naopak změnit a co by si přáli v budoucnu na U3V studovat. Posluchači a absolventi byli nadšení ze setkání s vyučujícími a z prohlídky vystavených obrazů.