Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Zastoupeny jsou především tropické a subtropické druhy, ale rovněž uvidíme druhy rostoucí u nás v České republice, například rosnatku okrouhlolistou, rosnatku prostřední a rosnatku anglickou, nebo vodní druh bublinatky, bublinatku jižní.
Při vstupu do expozice nás zaujme kolekce špirlic (Sarracenia) pocházející z Nového světa se svými i více než půl metru velkými pastmi, lákajícími hmyz. Následují převážně mexické, částečně xerofytní tučnice (Pinguicula), které mohou růst i na vápencích. Mezi masožravé klenoty zajisté patří zástupci rodu rosnatka (Drosera). Kolekce našich rosnatek zahrnuje již zmíněné druhy mírného pásma, ale především druhy pocházející z Austrálie (trpasličí rosnatky), Afriky a Ameriky. Nejpočetnější rod masožravých rostlin bublinatky (Utricularia) je zastoupen všemi základními ekotypy, z nichž terestricky rostoucí jsou v plném květu. V ucelené kolekci nesmí chybět zástupci rodu láčkovek (Nepenthes) a především nejznámější masožravá rostlina mucholapka podivná (Dionaea muscipula), v několika zajímavých kultivarech. Pro zajímavost jsou do kolekce masožravek zařazeny i některé nekarnivorní druhy, například v oblibě pěstovaná Proboscidea louisiana nebo Stylidium debile. Pro návštěvníky je zajištěn odborný výklad a poradenství.
Mimo expozici s masožravými rostlinami je přístupný také tropický skleník s kvetoucím jasmínem, kávovníkem a banánovníkem a venkovní areál s právě rozkvetlým záhonem léčivých rostlin.
Výstava potrvá do úterý 28. června 2016 a je přístupná denně vždy od 9 do 17 hodin. Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty OU se nachází ve Slezské Ostravě na ulici Na Souvrati 2066/12.