Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

PÍSMO AYA
je název expozice převážně kresebných obrazů (formátu A2, A3) Jaroslava Chobota a Evy Šenkyříkové na téma „pralesní rostlinné bytosti života a smrti“ – ayahuasca. Oba autoři těchto vizuálních modelů imaginace strávili v Peru celkem více než jeden rok, onu tekutinu demiurgie přijali více než padesátkrát a procestovali po řekách, silnicích, stezkách a „ne steskách“ ‒ džunglí, horami, pobřežím Pacifiku, pouští, pampou a po moři ‒ stovky kilometrů… Všem vnímatelům Písma AYA přejí obohacující prožitky evropsky reflektované imaginace svých abstraktních vizí.
     
Jaroslav Chobot (nar. 1941)
Výtvarník, básník, performer a cestovatel
Absolvoval studium humanitního a technického charakteru, s letitou praxí stavby mikronových strojů. Teorii výtvarného umění a literatury (poezie) si osvojoval soukromým, až disidentským způsobem, zejména prostřednictvím prof. Graiga Wattersona, v době normalizace. Výtvarné techniky a inovativní postupy získával přímo v ateliérech a soukromí svých tehdejších přátel výtvarníků (dost často píšících také literaturu). Po pádu totalitního režimu v Česko-Slovensku (1989), počal svá díla volně vystavovat v galeriích a výstavních prostorách ČR. Uskutečnil zatím na 25 samostatných výstav a zúčastnil se obdobného počtu výstav skupinových. V městě Táboře založil v r. 1990 pětičlennou výtvarnou skupinu MEN s nekonformním programem. Mimo výstavy skupiny MEN (obrazy, objekty, sochy) realizoval sympózia – bienále (1992–2010) Objekt 2,5 s mezinárodní účastí autorů reliéfních objektů vyznávajících inovaci a experiment. Se skupinou pražských básníků-výtvarníků Luzní spolu-uskutečňoval (2007–2009) výstavy luzného výtvarna (kresby, koláže, objekty) v Česku. Od r. 1989 vydal 5 knih inovativní poezie, za nejzdařilejší jsou považovány Měkké strojeModelové porno-lesy. Soubor obrazů-kreseb (A2) na téma AYA představuje výtvarné práce z let 2012–2016.             
 
Eva Šenkyříková (nar. 1958)
Sólistka baletu SND Bratislava (1978–2001), kreslířka, malířka, cestovatelka.
Po dokončení studia na Konzervatoři (taneční oddělení) v Praze (1977) ještě absolvovala (v době svého angažmá v SND) bratislavskou VŠMU, posléze počala působit jako baletní mistr klasického tance v souboru Bralen (Bratislava), dále jako pedagožka na Taneční Konzervatoři v Bratislavě, také jako pedagožka koncertní praxe na Soukromé konzervatoři D. Nebylu v Trnavě. Nyní se věnuje výtvarné činnosti a cestování po Jižní Americe (Peru). Akceptuje i projevy animismu (šamanismu) spojené s proměnou vědomí – obohacující nadstavbové mechanismy psychiky. Tvoří tak – výtvarně – individuální záznamy imaginace ayahuaskové podstaty… Kresebné práce této až brut-artově koncentrované kreslířky-malířky dosahují ozvláštňující kvality; takže utváření znakově strukturálních podstat vnímatelna je jejím nejvlastnějším písmem AYA.
 
„Eva a Jaroslav usilují na svých společných cestách za exotikou Peru o prožitky spojené s vnímáním podivuhodné přírody a anomálií daných indiánskou kulturou šamanismu. Zejména jim jde o komunikaci s onou posvátnou bytostí liány smrti, o komunikaci Evropanů opojených metaforou nadskutečna, o fantastično posunu vnímání vyjádřené artefakty indexní (i ikonické) exprese, o entuziasmus blíženců avantgard, -ismů i výtvarné současnosti – naplňované tématem AYA.
Yschi Yoschi

Písmo AYA E.Šenkyříková


Písmo AYA J.Chobot