Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Během literárně-filmového setkání se zaměříme na tři podstatné rysy Allenova díla, které tvoří: osobitý humor – schopnost provádět nesmlouvavé, a zároveň laskavé sondy do mezilidských vztahů v okamžicích jejich krize – poetika s oblibou využívající iluze prolínání reality a fikce, tedy principu, který je filmovému umění vlastní. To, co bychom chtěli přiblížit, je Amerika, Američané a člověk podle Allena – tedy jakýsi Homo allenensis.
Večerem provází Martin Tomášek.
Dr. Andrea Holešová působí na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF OU, věnuje se zde především americkým studiím, sociální historii USA a dějinám americké literatury.