Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Akce byla určena gymnazistům všech ročníků, kteří na své škole přivítali studenty ze Španělska, studující na Ostravské univerzitě v rámci studijního pobytu pod záštitou programu Erasmus+.

Celý projekt odborně garantovala koordinátorka programu ERASMUS+ na katedře pedagogické a školní psychologie PdF OU a pedagogická poradkyně pro výchovu ke zdraví PhDr. Lucia Lacková, Ph.D., organizačně jej zastřešila referentka praxí a recipročních aktivit na PdF OU Michaela Kozelská. Na akci jsme mohli také přivítat zástupce vedení PdF OU, a to doc. PhDr. Dianu Svobodovou, Ph.D., proděkanku pro vědu, výzkum, umění a zahraniční vztahy.

Akci zahájila zástupkyně ředitelky Mgr. Iveta Šimurdová, která všechny krátce přivítala a pak hned dala prostor samotným studentům v realizaci jejich připraveného programu. Španělští studenti si pro žáky gymnázia připravili pět stanovišť, na kterých se řešily nejrůznější typy úkolů. Hádaly se známé osobnosti, srovnávaly se různé zvyky mezi Španělskem a Českou republikou, promítalo se několik tematických videí, a gymnazisté tak měli kromě možnosti procvičit si španělštinu s rodilými mluvčími také příležitost poznat Španělsko očima svých vrstevníků. Jako nejpříjemnější se ukázalo páté stanoviště, kde na přítomné čekal gastronomický zážitek v podobě ochutnávky národních jídel a nápojů, snad nikdo si nenechal ujít možnost občerstvit se vynikajícím nápojem Sangria.

Setkání proběhlo ve vynikající atmosféře, kterou podpořila tematicky vyzdobená místnost, a když nakonec španělští studenti předvedli svůj národní tanec flamenco, byli odměněni obrovským potleskem.

Celý projektový den lze považovat za velice zdařilý, což dokázaly především spokojené tváře zúčastněných. Doufejme tedy ve více těchto akcí!

Michaela Kozelská

  IMG_9068 IMG_8956

A hromadny vystřiženyIMG_8889

IMG_8891 IMG_8892

IMG_8895 IMG_8899

IMG_8916 IMG_8934

IMG_8939 IMG_8947

IMG_8976 IMG_8984

IMG_8986 IMG_8989

IMG_8997 IMG_9003

IMG_9004 IMG_9005

IMG_9015 IMG_9017

IMG_9019 IMG_9044

IMG_9057 IMG_9058

IMG_9070 IMG_9075

IMG_9094 IMG_9096

IMG_9098