Dne 7. prosince 2022 se opět setkali zaměstnanci a studenti Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v atriu budov na ulici Fráni Šrámka. Úvodní slovo přednesl děkan doc. Daniel Jandačka. Měli jsme možnost poslechnout si předvánoční zamyšlení duchovního dr. Pavla Moravce, zazpívat si s Vysokoškolským sborem OU a zahřát se vánočním punčem. Nechybělo výborné pohoštění a přátelské debaty.