O podporu u Grantové agentury České republiky (GAČR) se pravidelně ucházejí vědci z celé České republiky, v některých případech i ve spolupráci se zahraničními pracovišti. Kromě nemalé finanční injekce do badatelské práce je pro výzkumníky zisk ‚GAČRu‘ v českém prostředí měřítkem vysoké kvality jejich výzkumu a znamením prestiže ve vědecké komunitě.

Potvrzení aktuálního trendu na Přírodovědecké fakultě

Zástupci Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity se na seznamu podpořených projektů GAČR objevují sice pravidelně, nicméně letošní úspěch našich výzkumníků v této grantové soutěži je pro fakultu v mnohém výjimečný. A to zejména za situace, kdy bylo celkově podpořeno méně projektů než v minulých letech. „Zisk pěti standardních projektů GAČR na fakultu ukazuje správnost trendu, který jsme nastartovali před několika lety, kdy byla podpořena akcelerace některých vědeckých týmů na té nejvyšší, tedy mezinárodní úrovni. Dále tento zisk potvrzuje fakt, že jsme připravili v mnoha ohledech příznivé a stimulující prostředí pro rozvoj vědy na fakultě. Na druhou stranu však musíme pokračovat v dalším rozvoji fakultního výzkumného prostředí tak, abychom mohli kvalitativně dále růst a rozšiřovat záběr úspěšných GAČR projektů do jiných než fyzikálních, biologických či geografických disciplín,“ říká děkan PřF OU docent Jan Hradecký, který již řešitelům pogratuloval.

Bodovali biologové a fyzikové

Na seznamu podpořených projektů se letos objevily vědecké týmy z naší katedry biologie a ekologie (KBE) a z katedry fyziky (KFY). V následujících třech letech tak budou moci z podpory GAČR ve velkém těžit naši biologové a fyzikové. Zkoumat budou lékařsky zajímavou parazitickou skupinu trypanosomatidů (skupina prof. Vjačeslava Jurčenka z KBE); málo probádaný fenomén RNA polyadenylace u jednobuněčných řas euglenofytů (skupina prof. Marka Eliáše z KBE); nové přístupy k modelování a analýze genetických dat populací lidí mluvících indoevropskými jazyky (skupina dr. Pavla Flegontova z KBE); význam nízkomolekulárních ochranných látek pro odolnost rostlin v souvislosti s klimatickou změnou (skupina doc. Vladimíra Špundy z KFY); nebo fyzikální vlastnosti relativně nových dvojdimenzionálních materiálů tzv. MXenů (skupina dr. Františka Karlického z KFY).

Otevírá se cesta dalšího rozvoje fakulty

„Zisk pěti nových grantů GAČRů je pro naši PřF OU nejen prestižní záležitostí, ale zároveň to umožní dále investovat nejen do materiálního zabezpečení těchto týmů, ale také financovat mladé vědce na pozici doktorandů a postdoktorandů. Kromě toho projekty přispějí také k prohloubení aktivit v oblasti internacionalizace, protože jsou založené na úzké spolupráci naší fakulty s předními vědeckými pracovišti nejen v České republice, ale i ve světě. Věřím, že v příštích letech budou podpořeny další projekty našich vědců, zejména ty, které letos skončily těsně pod čarou,“ uzavírá docent Jan Ševčík, proděkan pro vědu a doktorské studium PřF OU.

Více o podpořených projektech se dočtete zde.