Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Letošního ročníku se zúčastnilo 50 přednášejících studentů, kteří zde prezentovali výsledky vlastní vědecko-výzkumné činnosti. Kromě studentů LF OU se zúčastnili také studenti Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy, Univerzity Pardubice, Západočeské univerzity v Plzni, Slovenské zdravotnické univerzity, Prešovské univerzity v Prešově a Medical University of Silesia z Katowic.
Studenti soutěžili v následujících sekcích:
Medicínský výzkum

  1. místo v rámci studentů LF OU obsadila dvojice Barbora Gruszková a Adam Augustín s příspěvkem „Vliv intraoperačně podaných tekutin a vazoaktivních látek na změny průtokových parametrů derivovaných transoesophageální dopplometrií u vysoce rizikových chirurgických pacientů podrobujících se rozsáhlým nitrobřišním OP výkonům“.
  2. místo v sekci mimoostravských studentů si právem zasloužila Anna Liszewska z Medical University of Silesia Katowice s příspěvkem na téma „Hypertrofie levé komory srdeční u pacientů s aortální stenózou – přesnost elektrokardiografických kritérií“.

 
Ošetřovatelství Bc.
LF OU nejlépe reprezentovala Veronika Kupková s příspěvkem „Informovanost veřejnosti v oblasti paliativní péče“, ve druhé podsekci porotci nejlépe ohodnotili Moniku Labancovou z Prešovské univerzity v Přesově za příspěvek „Strach z hypoglykémie a jeho klinické konzekvencie“.
Ošetřovatelství NMgr.+Ph.D.
Vítězkami se staly Andrea Zahradníková s příspěvkem „Problematika nepovinného očkování u dětí“ a Mária Jureková z Prešovské univerzity v Přešově s tématem „Výskyt flebitíd indukovaných chemoterapiou“.
Ochrana veřejného zdraví, Zdravotnický záchranář, Intenzívní péče
Nejlépe ohodnocenými příspěvky byl příspěvek místní Bc. Marie Ďuranové „Ověření účinnosti preventivních opatření u pracovníků v expozicích kadmia“ a Bc. Denisy Krakowczykové z Masarykovy univerzity „Monitorování pooperační bolesti a analgezie u pacientů po totálních endoprotézách kloubů dolních končetin“.
Ostatní (Zdravotní laborant, Radiologický asistent, Fyzioterapie, Ergoterapie)
 
V této kategorii na místě nejvyšším stanula ostravská Taťána Gazárková s přednáškou na téma „Stanovení vybraných antiepileptik metodou vysokoúčinné  kapalinové chromatografie“ a David Líška ze Slovenské zdravotnické univerzity v Bratislavě za přednášku „Je fibromyalgia spôsobená syndrómom bakteriálného prerastania?“
 
Studenti byli za své výkony vyhodnoceni a odměněni mimořádným stipendiem a věcnými cenami na základě odborné úrovně zpracování zvoleného tématu, úrovně prezentace a originality zvoleného tématu. Sponzorem stipendií pro studenty Lékařské fakulty OU v Ostravě byl Moravskoslezský kraj.
Děkujeme všem zúčastněným studentům, akademikům i hostům a budeme se těšit opět v příštím školním roce.