V pondělí 6. listopadu proběhlo v Praze v sídle Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. slavnostní otevření jeho nové budovy. Stalo se tak za účasti předsedkyně Akademie věd Evy Zažímalové, rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy, místopředsedy Senátu ČR Jiřího Šestáka, Masarykovy pravnučky Charlotty Kotíkové a řady dalších hostů. Součástí slavnostní akce bylo otevření nového depozitáře Knihovny T. G. Masaryka a prezentace projektu Zpřístupnění Knihovny TGM, který poprvé v historii umožní širší veřejnosti studovat exkluzivní knihovní sbírku a osobní archiv prvního československého prezidenta.

Slavnostní program obohatila svou produkcí Ostravská bandaska, komorní hudební těleso tvořené studenty Fakulty umění Ostravské univerzity. Konkrétně houslistou Vojtěchem Konečným, pianistou Pavlem Voráčkem a zpěvákem Tomášem Kurou. Poprvé těleso vystoupilo v květnu na konferenci k 100. výročí Manifestu českých spisovatelů spolu s recitátorem-hercem Milanem Cimerákem. Repertoár složený z písní spojených s rokem 1918 (tj. koncem války, vznikem Československa, návratem legionářů apod.) tehdy velmi zaujal a už tehdy vznikl nápad, aby Ostravská bandaska vystoupila i na půdě Archivu Akademie věd ČR.

„Zahájili jsme slavnostním pochodem na počest TGM od skladatele Františka Prochásky, pokračovali písňovou úpravou mužského sboru Vítězslava Nováka na slova Josefa Svatopluka Machara, následovaly dvě písně Karla Hašlera a na závěr jsme měli velké překvapení,“ prozrazuje umělecký vedoucí souboru a vedoucí Katedry teorie dějin a umění na Fakultě umění Viktor Velek. „Jednotlivé věty státní hymny jsme zpívali v různých jazycích tehdejšího Československa. Začali jsme německy, pak česky-slovensky, polsky, ukrajinsky, maďarsky, nechyběla ani rómština, zakončili jsme to v rychlém tempu slovenskou hymnou,“ dodává Viktor Velek.

Zaplněný sál skvěle reagoval na vtipné popularizační „úvodníky“ k jednotlivým písním i na obsah písní samotných. Publikum ocenilo nevšední výběr a autenticitu, s jakou trio studentů prezentovalo dobový repertoár. Vedle bouřlivého potlesku Ostravská bandaska sklízela i pochvaly během následujícího rautu. Studenti spolu se svým „kapelníkem“ poskytli rozhovor Českému rozhlasu a dostali řadu nabídek k vystoupení na akcích jiných institucí. Slovy chvály nešetřila Masarykova pravnučka paní Kotíková, zpěvem se přidal mj. i rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima i senátor Jiří Šesták.

A kdy bude produkce Ostravské bandasky k vidění a k slyšení v Ostravě? Možná za rok na Akademickém dni, možná v rámci projektu, který Ostravská fakulta podala za účelem připomenutí „osudových osmiček“. „Pro řadu hostů bylo překvapení, že v Ostravě není jen Vysoká škola báňská, ale i Ostravská univerzita. Šlo nám primárně o doplnění proslovů vhodnými písněmi, ale současně s tím jsme i nemalou měrou přispěli ke zviditelnění naší univerzity,“ doplňuje na závěr Viktor Velek.