Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Naše univerzita ve svém vývoji již dosáhla stavu, kdy většina z nás akademických pracovníků ale i studentů se zajímá a zná pouze nejbližší okolí svého pracoviště, a o aktivitách, výsledcích a osobnostech jiných univerzitních pracovišť nemá dostatek informací. Rovněž veřejnost se dozvídá o naší činnosti a životě převážně z oficiálních zpráv, televizních šotů, případně standardních informačních zdrojů univerzity. A je zřejmé, že tyto zdroje poskytují jen omezený obraz o životě na univerzitě.
Abychom tuto situaci změnili, zahajujeme jako první univerzita v našem kraji činnost nového univerzitního portálu s názvem OU@LIVE, zaměřenou na neformální seznamování akademické obce a veřejnosti s životem a událostmi na naší univerzitě, se zajímavými osobnostmi univerzity, s názory členů akademické obce na společenské a jiné události. Jako nová komunikační platforma dovnitř a vně univerzity bude tento portál přístupný k presentaci názorů, zajímavostí a zpráv všem členům akademické obce a může tak významně přispět k naší vzájemné informovanosti. Tento nový portál v žádném případě nenahrazuje stránky www.osu.cz, které nadále zůstávají oficiálními stránkami Ostravské univerzity, se všemi faktografickými a povinně zveřejňovanými informacemi.
Kvalita a zajímavost nového portálu OU@LIVE bude plně závislá na kvalitě zveřejňovaných příspěvků. Pevně věřím, že v maximální míře využijeme tuto novou možnost se vzájemně zajímavě informovat o svých činnostech, výsledcích a názorech. Tím také umožníme i široké veřejnosti, aby byla více a atraktivnější formou informována o životě naší university.
Chtěl bych touto formou poděkovat všem členům týmu, který se o vznik těchto stránek zasloužil. Jejich zaujetí a vytrvalost přinesly tak výsledek, který je užitečný nejen pro naši univerzitu, ale bude sloužit i široké veřejnosti.
Jiří Močkoř
rektor