Fyzičtí geografové a geoekologové Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU) dlouhodobě řeší dopady činnosti člověka na krajinu a mimo jiné hledají způsoby, jak zvrátit nepříznivý vývoj v lesích či řekách. Opírají se o spolupráci se zástupci Chráněných krajinných oblastí či neziskovek.

Nezisková organizace Arnika připravila ve spolupráci se zástupci Katedry fyzické geografie a geoekologie PřF OU na pondělní podvečer 25. března od 17. hodiny na ostravském Hladnově (Chittussiho 10, místnost M240) promítání unikátního dokumentárního snímku Dambusters – The Start of the Riverlution.

Díky němu se vydáte napříč Evropou (do Španělska, Francie, Litvy, Estonska či Finska) po stopách myšlenky odstraňování bariér na řekách. Idea, která vznikla v Evropě v 80. letech a vyšla ze snů hrstky ekologů, se na mnoha místech Evropy stala skutečností. Významné ekosystémy, které byly kdysi znehodnoceny zásahy člověka, jsou teď prosperujícími útočišti přírody a ukazují nám, jak vypadaly dříve. Dočkáte se inspirativních setkání s lidmi, kteří do řek vracejí život. Dozvíte se, že vodní bariéry v podobě přehrad a jezů mizí po tisících napříč evropským kontinentem a řeky tak znovu získávají svůj nespoutaný ráz a stávají se opět pulzujícími tepnami krajiny.

Film má ambice otevírat diskusi a měnit pohledy na říční krajinu i v zemích, kde jsou přehrady stále vnímány jednostranně. Následná diskuse s odborníky, kterou připravila nezisková organizace Arnika ve spolupráci se zástupci naší Katedry fyzické geografie a geoekologie, tak nabídne prostor pro srovnání, bilancování i otázky týkající se nejen stavu českých řek. Pozvání do debaty přijali:

doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. – vedoucí Katedry fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
Mgr. Michal Krejčí – Unie pro řeku Moravu, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc. –  ichtyolog Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
Miroslava Plevková – někdejší vodohospodářka, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
doc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D., Ing. Paed. IGIP – Katedra environmentálního inženýrství, Vysoká škola báňská – Technická univerzita

„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“