Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Letos se uskutečnil již čtvrtý ročník mezinárodní studentské vědecké konference v didaktice informatiky. Na přípravě a organizaci konference se podílí univerzity v České a Slovenské republice připravující učitele a další pracovníky pro základní a střední školy v oblasti informatiky a informačních technologií. Po loňském ročníku, jehož pořadatelem byla Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, se letos konference konala pod záštitou Pedagogické fakulty Katolické univerzity v Ružomberku.
Konference proběhla 3. června 2016. Studenti z pěti univerzit prezentovali celkem 14 prací, které soutěžili ve dvou sekcích. V sekci Metodické a výzkumné prací se představilo šest prací, z nichž porotu nejvíce zaujaly dvě práce zaměřené na rozvoj algoritmického myšlení a výuku programování na základní škole. Obě práce prezentovali studentky Univerzity Komenského v Bratislavě, které představili svůj výzkum v oblastech výuky informatiky, které se na českých základních školách prosazuje velice pozvolna.
V sekci zaměřené na tvorbu pedagogického softwaru porota ocenila zejména pedagogickou a didaktickou kvalitu prací a jejich praktické využití ve výuce při práci s žáky. První místo získala opět práce z Univerzity Komenského v Bratislavě zaměřena na využití programovacího jazyka Karel 3D. V této kategorii se neztratily ani dvě studentky Pedagogické fakulty. Obě se umístily na třetím místě. Nikol Stará prezentovala práci na téma Popularizace výuky na základní škole prostřednictvím interaktivní tabule, Marie Zapletalová soutěžila s prací s názvem Vzdělávací webový portál zabývající se činností mladých hasičů. Obě studentky zaujaly porotu jednak způsobem prezentace a přehledem, ale také tím, že se jednalo o práce s konkrétním přínosem a prakticky použité ve výuce.
Studentská vědecká konference byla jako každoročně příjemným setkáním odborníků z oblasti didaktiky informatiky se studenty. Studentské práce reflektují zaměření jednotlivých univerzit a jsou tak inspirací pro všechny zúčastněné. Studenti mají možnost poznat své spolužáky z ostatních škol a vidět čím a jakým způsobem se zabývají. Příští ročník konference je plánován ve stejném termínu a měl by se uskutečnit pod záštitou Prešovské univerzity v Prešově.

Konference didaktika informatiky

Konference didaktika informatiky